Työneuvosto linjasi työaikalain soveltamista asianajotoimistoissa

03.03.2015

Työneuvosto antoi vuoden vaihteessa lausunnon (TN 1461-14) työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. Lausunnossa mainitut johtopäätökset eivät tulleet yllätyksenä Lakimiesliitolle. Työaikalain soveltaminen on pääsääntö, eikä asianajoala tai asianajoalalla tehtävä työ ole missään erityisessä asemassa soveltamisen suhteen.