Blogi

Tuomioistuinvirasto lähellä toteutumista Mikko Salo

21.04.2017

Lakimiesliitossa olemme tehneet pitkään johdonmukaista työtä sen eteen, että Suomen oikeushallinto saisi oman itsenäisen tuomioistuinviraston. Työtä on ollut mukava tehdä, sillä kentällä on vallinnut eri juristiryhmien kesken laaja konsensus siitä, että tarvitsemme viraston sekä turvaamaan tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta että kehittämään ja tehostamaan sen toimintaa.

Perintöverotus muuttui – sateenkaariväki kaipaa osaavia lakimiehiä Antu Sorainen

19.04.2017

Sateenkaariperheet ja muut epätavanomaisissa suhteissa elävät ihmiset kuten valtaosa lesboista ja homoista kaipaavat nyt päteviä juristeja auttamaan heitä testamentti- ja perintöasioissa.

Luottamus ja luottamuspula Venäläinen Kirsi

03.04.2017

William Shakespearen Hamlet pohti aikoinaan: ”Ollako vai eikö, siinä pulma…”. Tämän päivän työelämässä pohditaan sekä työnantajapuolella että palkansaajapuolella pulmaa: ”Luottaako vai eikö luottaa”.

Kuluttaja valittaa viestintäpalveluista Maarit Lehtihaara

22.03.2017

WhatsApp-viestipalvelun käyttö on ilmaista, mutta kysyy käyttäjältään vähintäänkin normaalia huolellisuutta digitaalisessa toimintaympäristössä. Viestintäpalveluista on tullut yksi suurimmista kuluttajailmoitusten asiaryhmistä. Keskeiset ongelmakohdat linkittyvät lähes aina kuluttajansuojan perusasioihin. Usein polttopisteessä on operaattorin rooli laskuttajana.

Palkkakeskustelukoulutuksella selittämättömät palkkaerot kuriin Jesse Viljanen

13.03.2017

Lakimiesliitto on taas julkaissut uusimmat, vuoden 2016, palkkatutkimuksen tulokset. Kuten arvata saattaa, on tutkimuksen mukaan miesten ja naisten palkoissa eroa.

Asiantuntija ei olekaan asiantuntija Taru Turunen

06.03.2017

Työaikalakiin on saatava päivitetty säännös siitä, mikä on työajaksi luettavaa aikaa, eikä asiantuntijoita, ylempiä toimihenkilöitä saa jättää työaikalain ulkopuolelle.

Nyt pääsee naimisiin Paju Mia

01.03.2017

Maaliskuun ensimmäinen päivä 2017 jää muistiin päivänä, jolloin suomalaisten yhdenvertaisuus lain edessä lisääntyi. Nyt kaikki aikuiset suomalaiset saavat luvan mennä naimisiin. Toki homot ja lesbot ovat ennenkin saaneet mennä naimisiin, mutta eivät rakastettujensa kanssa. Lakimiesliitto kannatti tasa-arvoista avioliittolakia, kuten myös monet oikeustieteen professorit, koska laki edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä.

Parempaa sääntelyä – mutta miten? Jyri Terämaa

24.02.2017

”Milloin on perusteltua korottaa vuokraa huomattavan paljon vuokran saattamiseksi kohtuulliselle käyvälle tasolle, valtioneuvosto suosittaa, että vuokran korotukset sovittaisiin toteutettaviksi useammassa erässä siten, että kertakorotus ei muodostu kohtuuttomaksi ja että vuokralaisen maksukyky ja olosuhteet otetaan kohtuullisessa määrin huomioon.” Yksinkertaista vai mitä?

Lakimiesliitto näkyy myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella Rainerma Tommi

30.01.2017

Iso osa, noin 40 prosenttia, Lakimiesliiton jäsenistä -opiskelijat mukaan lukien- asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Vaikka suuri osa tapahtumista ja tilaisuuksista pidetään Helsingissä, niin Lakimiesliitto haluaa näkyä ja kuulua myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Onhan tämä Helsinki vähän syrjässäkin, aivan Suomen eteläreunassa.

Kun toivo on työnhaussa menetetty Hietanen Ira

23.01.2017

Lakimiesliitto tekee vuosittain oikeustieteen opiskelijoille työkyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää työllistymistä, palkkausta ja työoloja. Työkyselyn vastaukset antavat meille arvokasta tietoa, jota hyödynnämme työssämme.

Mediatuomarijärjestelmä oikaisee vääristyneitä tietoja Petra Spring

16.01.2017

”Vauvalla vakavat vammat – äiti selvisi tuomioitta” on aito esimerkki lehtiotsikosta, joka horjuttaa kansalaisten uskoa oikeusturvan toteutumiseen. Sipilän hallitusohjelmassa oikeusasioiden kärkilinjauksena on oikeusturvan tehokas toteutuminen ja rangaistusten vastaaminen yleistä oikeustajua.

Suomessa kaikki hyvin - moneen muuhun maahan verrattuna Antti Sorjonen

10.01.2017

Lakimiesliiton näkökulmasta tarkastellen oikeudenhoidon tilanne yleisesti sekä perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen ovat tällä hetkellä Suomessa kohtuullisen hyvällä tolalla. Ainakin, jos näihin fundamentaalisiin seikkoihin budjettivaroista ohjattavaa riittämätöntä rahoituspanosta ei oteta huomioon ja jos tuomioistuinhallinto saadaan synnytetyksi.

Lakiesityksistä löytynyt räikeitä puutteita

03.01.2017

Hallituksen lakiesitysten perustuslainmukaisuudesta ja lainvalmistelun yleisestä tasosta on viime viikkoina taitettu peistä. Perustavanlaatuisten juridisten kysymyksenasettelujen laiminlyönti poliittisessa päätöksenteossa ja liiassa kiireessä tehty lainvalmistelu tuottaa väistämättä tilanteita, joissa hallituksen esityksiä pitää korjata tai jopa vetää takaisin. Toistuvana työskentelytapana tämä ei näyttäydy kovinkaan tehokkaana veroeurojen käyttönä.

Lasten asema on oikeusvaltion mittari Antero Rytkölä

28.12.2016

Viattomien lasten päivää eli "neljättä joulupäivää" vietetään tätä kirjoittaessani, siis 28. joulukuuta. Merkkipäivän alku on Jeesuksen syntymän aikoihin tapahtuneessa Betlehemin lastenmurhassa ja Joosefin paossa perheineen Egyptiin. Runsaassa 2000 vuodessa maailma on kovin vähän muuttunut: Lapset kärsivät ja heitä kuolee edelleen verisissä valtataisteluissa. Valtava määrä pakolaisia on liikkeellä niitä ja muita kauheuksia paossa.

Poliittinen manipulointi lainsäädäntötyössä on pysäytettävä Paju Mia

19.12.2016

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka räjäytti uutispommin (HS 18.12.) kertomalla kuinka hänen näkemyksensä lakiesityksiin on tylysti sivuutettu. Aiemmin ei oikeuskansleri ole tullut julkisuuteen moittimaan hallituksen työtä.

Kiusaamisen selvittäminen alkaa työntekijän kiusaamiskokemuksen hyväksymisestä Kivelä Petteri

12.12.2016

Olen kohdannut työssäni Lakimiesliiton työ- ja virkasuhdeneuvojana paljon ihmisiä, jotka kertovat kiusaamisesta.

Tuomioistuinhallinto Asko Nurmi

05.12.2016

Valtiossa lähes kaikki lakimiehet olivat yksimielisiä keskusviraston tarpeesta oikeusministeriön hallinnonalalle. Asia yritettiin haudata komiteoihin ja eteni vasta kun oikeusministerin itsenäinen tehtävä lakkautettiin ja (osa)oikeusministeriksi valittiin ei-lakimies. Kysymys siitä, joudutaanko tämän jälkeen näkemään asian pilaaminen vielä valmisteluvaiheessa.

Ketjutettujen määräaikaisten työsopimusten sallittavuus Kari-Matti Kauppila

28.11.2016

Sijaisuus on yleinen syy solmia määräaikainen työsopimus, mutta ovatko ketjutetut määräaikaiset työsopimukset sallittavia kun niitä on käytetty pääosin sijaisuuksien hoitamiseen?

Glöms aspekten av arbetsskydd och -hälsa bort vid eftersträvan att uppnå effektivitet och produktivitet? Fanta Moa

21.11.2016

Redan under en längre tid har vi fått följa med i nyheterna hur företag efter företag startar samarbetsförhandlingar med avsikt att effektivisera sin verksamhet genom omorganisering och minskande av arbetskraft. Samtidigt är teman som arbetstider, förlängning av arbetskarriärer samt höjning av sysselsättningsgraden på tapeten.

Reilun pelin paikka Johanna Teijonmaa

14.11.2016

Moni oikkari joutui jälleen kesätöitä hakiessaan kohtaamaan ikävän, mutta valitettavan yleisen tosisasian oikkareiden työmarkkinoista. Tosiasian, johon moni on joutunut törmäämään ja katkerana nielemään hakiessaan töitä ennen kaikkea pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Tosiasian siitä, kuinka häikäilemättömästi jotkut työnantajat käyttävät hyväkseen oman alan työkokemusta janoavia oikkareita vuosi toisensa jälkeen.