Blogi

Opiskelijavalintauudistus saavutti oikiksen Hälinen Janne

02.11.2017

Oikiksissa tullaan ottamaan käyttöön osittainen todistusvalinta vuoden 2019 haussa. Tämä luonnollisesti herättää perusteltuja huolia, joihin tulee kiinnittää huomiota opiskelijavalintoja edelleen kehitettäessä.

Vaikenijan vastuu Sinikka Torkkola

25.10.2017

Olen ollut pitkään sitä mieltä, että vaikeneminen on paras tapa ottaa kantaa äärioikeiston ja fasistien toimintaan. Olen ajatellut, ettei pienelle marginaaliselle joukolle pidä antaa näkyvyyttä kommentoimalla heidän toimiaan. Valitettavasti olen joutunut muuttamaan mieltäni.

Perhevapaasyrjintä on lisääntynyt Paju Mia

02.10.2017

Syntyvyys on Suomessa laskenut ennätysalas. Yksi syy on perhevapaasyrjintä. Tasa-arvovaltuutettu aloitti 2.10. ”Raskaussyrjintä ei ole leikin asia” -kampanjan. Aikaisempi vastaava kampanja viisi vuotta sitten oli nimeltään ”Oikeutta odottaville”. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran mukaan nyt on jopa enemmän syrjintää kuin vuoden 2012 kampanjaa aloitettaessa.

Suomen juhlavuoden tärkein seminaari

18.09.2017

”Tämä on Suomen juhlavuoden tärkein seminaari.” Näin aloitti oikeusministeri Antti Häkkänen Lakimiesliiton, eduskunnan perustuslaki- ja lakivaliokuntien sekä oikeusministeriön yhdessä järjestämän Oikeusvaltioseminaarin syyskuun puolivälissä eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Tasa-arvoa sateenkaariväelle Paju Mia

14.08.2017

Tänään käynnistyi Lakimiesliiton organisoima Neuvontaa sateenkaariväelle -kampanja. Korviimme kantautui, että sateenkaariperheet kaipaavat osaavia lakimiehiä.

Työnhakuun tarvitaan tukipilareita Susan Calonius

04.07.2017

Lakimiehet ovat löytäneet henkilökohtaisen uravalmennuspalvelun hyvin. On ilahduttavaa huomata palvelun käyttäjien koostuvan tasapuolisesti naisista ja miehistä, opiskelijoista eläkeläisiin asti. Me uravalmentajat palvelemme Lakimiesliiton jäseniä maanantaista perjantaihin, myös kesäaikana.

Salassapitosopimukset yleisiä lakimiehillä Turunen Taru

19.06.2017

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Kiellettyä on siis liike- ja ammattisalaisuuksien sekä tahallinen että tuottamuksellinen hyödyksi käyttäminen tai ilmaiseminen.

Tietosuojaosaaminen on digiajan kansalaistaito Kirsi Sunila-Putilin

09.06.2017

Lakimiesliiton kesätapahtuman aluksi katsottiin amerikkalainen tieteisdraama nimeltään The Circle. Se käsittelee teknologian mahdollisuuksien ja yksityisyyden välistä jännitettä mielenkiintoisesti. Leffan ajankohtaisuus osui todella nappiin, sillä kaikissa Euroopan maissa valmistaudutaan parhaillaan EU:n tietosuoja-asetukseen.

Esimiehet ja asiantuntijat ovat henkilöstöryhmä myös palvelualoilla Turunen Taru

02.06.2017

Korkein oikeus antoi viime viikolla päätöksen (KKO 2017:29), joka selkiyttää vuosien kädenväännön ylempien toimihenkilöiden eli esimiesten ja asiantuntijoiden asemasta erityisesti vakuutusalalla.

Kysely sateenkaariasiakkaiden testamenteista ja perintöjärjestelyistä avautunut – suomalaisten lakimiesten panosta tarvitaan! Antu Sorainen

26.05.2017

Sateenkaari-ihmiset tarvitsevat yhä enemmän oikeudellista apua ja neuvontaa kaikkialla Suomessa. He tulevat oikeudellisen sääntelyn piiriin yhä vahvemmin esimerkiksi avioliittolain muutoksen myötä. Ei kuitenkaan ole tiedossa, miten usein lakimiehet kohtaavat sateenkaariasiakkaita, ja millaisista asioista ja tilanteista näissä kohtaamisissa on kyse. Entä kaipaisivatko suomalaiset lakimiehet erityistä koulutusta LGBTQ-asioihin-liittyen?

Yhteinen Itämeremme Karin Cederlöf

23.05.2017

On taas se aika vuodesta, kun oikkarit ympäri Suomea saapuvat Helsinkiin verkostoitumaan ja tekemään hyvää. Oikkari tekee hyvää järjestetään keskiviikkona 24.5. Tänä vuonna päivän teema on ympäristö, erityisesti Itämeri. 

Tuomioistuinvirasto lähellä toteutumista

21.04.2017

Lakimiesliitossa olemme tehneet pitkään johdonmukaista työtä sen eteen, että Suomen oikeushallinto saisi oman itsenäisen tuomioistuinviraston. Työtä on ollut mukava tehdä, sillä kentällä on vallinnut eri juristiryhmien kesken laaja konsensus siitä, että tarvitsemme viraston sekä turvaamaan tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta että kehittämään ja tehostamaan sen toimintaa.

Perintöverotus muuttui – sateenkaariväki kaipaa osaavia lakimiehiä Antu Sorainen

19.04.2017

Sateenkaariperheet ja muut epätavanomaisissa suhteissa elävät ihmiset kuten valtaosa lesboista ja homoista kaipaavat nyt päteviä juristeja auttamaan heitä testamentti- ja perintöasioissa.

Luottamus ja luottamuspula Venäläinen Kirsi

03.04.2017

William Shakespearen Hamlet pohti aikoinaan: ”Ollako vai eikö, siinä pulma…”. Tämän päivän työelämässä pohditaan sekä työnantajapuolella että palkansaajapuolella pulmaa: ”Luottaako vai eikö luottaa”.

Kuluttaja valittaa viestintäpalveluista Maarit Lehtihaara

22.03.2017

WhatsApp-viestipalvelun käyttö on ilmaista, mutta kysyy käyttäjältään vähintäänkin normaalia huolellisuutta digitaalisessa toimintaympäristössä. Viestintäpalveluista on tullut yksi suurimmista kuluttajailmoitusten asiaryhmistä. Keskeiset ongelmakohdat linkittyvät lähes aina kuluttajansuojan perusasioihin. Usein polttopisteessä on operaattorin rooli laskuttajana.

Palkkakeskustelukoulutuksella selittämättömät palkkaerot kuriin Jesse Viljanen

13.03.2017

Lakimiesliitto on taas julkaissut uusimmat, vuoden 2016, palkkatutkimuksen tulokset. Kuten arvata saattaa, on tutkimuksen mukaan miesten ja naisten palkoissa eroa.

Asiantuntija ei olekaan asiantuntija Taru Turunen

06.03.2017

Työaikalakiin on saatava päivitetty säännös siitä, mikä on työajaksi luettavaa aikaa, eikä asiantuntijoita, ylempiä toimihenkilöitä saa jättää työaikalain ulkopuolelle.

Nyt pääsee naimisiin Paju Mia

01.03.2017

Maaliskuun ensimmäinen päivä 2017 jää muistiin päivänä, jolloin suomalaisten yhdenvertaisuus lain edessä lisääntyi. Nyt kaikki aikuiset suomalaiset saavat luvan mennä naimisiin. Toki homot ja lesbot ovat ennenkin saaneet mennä naimisiin, mutta eivät rakastettujensa kanssa. Lakimiesliitto kannatti tasa-arvoista avioliittolakia, kuten myös monet oikeustieteen professorit, koska laki edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä.

Parempaa sääntelyä – mutta miten? Jyri Terämaa

24.02.2017

”Milloin on perusteltua korottaa vuokraa huomattavan paljon vuokran saattamiseksi kohtuulliselle käyvälle tasolle, valtioneuvosto suosittaa, että vuokran korotukset sovittaisiin toteutettaviksi useammassa erässä siten, että kertakorotus ei muodostu kohtuuttomaksi ja että vuokralaisen maksukyky ja olosuhteet otetaan kohtuullisessa määrin huomioon.” Yksinkertaista vai mitä?

Lakimiesliitto näkyy myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella Rainerma Tommi

30.01.2017

Iso osa, noin 40 prosenttia, Lakimiesliiton jäsenistä -opiskelijat mukaan lukien- asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Vaikka suuri osa tapahtumista ja tilaisuuksista pidetään Helsingissä, niin Lakimiesliitto haluaa näkyä ja kuulua myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Onhan tämä Helsinki vähän syrjässäkin, aivan Suomen eteläreunassa.