Jäsenet

Lakimiesliiton jäsenmäärä oli vuoden 2016 alussa 16 298. Heistä varsinaisia jäseniä oli 12 141 ja opiskelijajäseniä 4 157. Naisia jäsenistä oli  54 prosenttia ja miehiä 46 prosenttia.

Liiton jäsenet työskentelevät hyvin monipuolisissa tehtävissä, joissa vaaditaan oikeudellista osaamista.

Yksityisellä sektorilla Liiton jäsenistä toimi vuoden 2016 alussa 5 381 jäsentä. Julkisen sektorin jäsenistöstä valtiolla työskenteli 4 365, kuntien ja kaupunkien palveluksessa 377 ja muiden työnantajien palveluksessa 31. Yliopistosektorilla toimivia jäseniä oli 183.

Vastavalmistuneista oikeustieteen maistereista yli 90 prosenttia liittyy Lakimiesliittoon.