Työttömyyskassa

Liity myös Lakimiesten Työttömyyskassaan

Lakimiesten työttömyyskassan maksu sisältyy Lakimiesliiton jäsenmaksuun, mutta kassaan liittymistä varten tarvitsemme tiedot työsuhteestasi ja kirjallisen tiedon halustasi liittyä työttömyyskassaan jäsenlomakkeella. Ilmoita tiedot sähköisellä lomakkeella tai tulosta tästä jäsenlomake (pdf-lomake) ja täytä työsuhdettasi koskevat tiedot. Lähetä täytetty lomake liittoon postitse, faksilla tai skannattuna osoitteeseen jasenrekisteri(at)lakimiesliitto.fi.

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Myös ansiotyössä oleva oikeustieteen opiskelija voidaan hyväksyä kassan jäseneksi. Opiskelijan liittyminen tehdään suoraan kassaan tällä lomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan Lakimiesten työttömyyskassaan.

Lisätietoja kassan jäsenyydestä ja palveluista löytyy työttömyyskassan nettisivuilta www.lakimiestentk.fi.

Ammatinharjoittajat ja yrittäjät

Lakimiesyrittäjillä on mahdollisuus vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa AYT:ssa, jonka perustamiseen Lakimiesliitto on vaikuttanut. Lisätietoja: www.ayt.fi .