Uralla eteenpäin

Lakimiesrekryointi

Lakimiesrekrytointi on Suomen Lakimiesliiton työnvälityspalvelu. Välitämme korvauksetta oikeuden ammattilaisia sekä vakituisiin että määräaikaisiin tehtäviin. Vuosittain Lakimiesrekrytoinnissa on noin 400 työpaikkailmoitusta.

Hakijoiden joukosta löydät kaikkien oikeusalojen ammattilaiset sekä oikeustieteen opiskelijat.

Lakimiesrekrytoinnin työpaikkailmoitukset löydät täältä (vaatii kirjautumisen jäsensivuille)

Ohjeet maksuttoman työpaikkailmoituksen jättämiseen löydät täältä

Työhakemus, CV ja LinkedIn-profiili

Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asiantuntijan apua oman työhakemuksen, CV:n sekä LinkedIn-profiilin luomiseen ja parantamiseen. CV-coach auttaa sinua kertomaan parhaalla mahdollisella tavalla omista kyvyistä ja osaamisestasi oli kysymys sitten pitkän työuran tuoman kokemuksen tiivistämisestä, hakemuksesta ensimmäiseen työpaikkaan tai vaikka LinkedIn -profiilin kehittämisestä. Rekrytointialan ammattilaisten hioman CV:n avulla parannat omia mahdollisuuksiasi työnhaussa huomattavasti.

Lakimiesliitto subventoi palvelua merkittävällä summalla siten, että palvelun käyttäjälle jää maksettavaksi vain 30 euron omavastuumaksu.

Ohjeet palvelun käyttämiseen löydät täältä (vaatii kirjautumisen jäsensivuille)

Työ- ja virkasuhdeneuvonta

Työ- ja virkasuhdesuhdeneuvontamme auttaa jäseniä kaikissa työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa kuten työsopimuksen laatimisessa, työpaikan vaihdokseen liittyvissä kysymyksissä, irtisanomisen uhatessa, perhepoliittisissa vapaissa tai vaikkapa vuosilomiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoa ja yhteystiedot löydät täältä.

Palkkaus ja palkkasuositukset

Lakimiesliitosta saat apua kun palkkaan liittyvät asiat askarruttavat.

Palkkatutkimukset ja palkkapuntarin löydät jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen).

Vastavalmistuneiden lakimiesten sekä lakimiestehtävissä toimivien oikeustieteen ylioppilaiden palkkasuositukset löydät täältä.

Juristimentorointiohjelma

Lakimiesliiton juristimentorointiohjelmassa kokeneempi juristi eli mentor ja työiältään nuorempi mentoroitava eli aktor tapaavat sopiminaan säännöllisesti vuoden kestävässä ohjelmassa. Aktor voi tapaamisissa pohtia ja esitellä työhönsä ja uraansa liittyviä kysymyksiä, mentorin tehtävänä on kommentoida, kysellä, haastaa ja kannustaa.

Haku juristimentorointiohjelmaan tapahtuu marraskuussa.

Lisätietoa mentorointiohjelmasta löydät täältä (vaatii kirjautumisen jäsensivuille).

Opiskelijamentorointiohjelma

Lakimiesliiton opiskelijamentorointiohjelmassa muutaman vuoden työelämässä toiminut juristi toimii mentorina oikeustieteen opiskelijalle vuoden kestävässä ohjelmassa. Aktor voi ohjelmassa pohtia esimerkiksi opintoihinsa, työnhakuun ja tulevaan työuraansa liittyviä kysymyksiä. Mentorin tehtävänä on tuoda näkemystä aktorin pohdintoihin oman kokemuksensa kautta.

Haku opiskelijamentorointiohjelmaan tapahtuu elo-syyskuussa.

Lisätietoa opiskelijamentorointiohjelmasta löydät täältä (vaatii kirjautumisen jäsensivuille).

Esimies- ja johtajaverkosto

Lakimiesliiton johtaja- ja esimiesverkoston tavoitteena on luoda puitteet yhteisille keskusteluille, ajatusten vaihdolle ja tapaamisille valittujen, valmisteltujen teemojen parissa. Aiheet linkittyvät johtajien ja esimiesten arkipäivään - jaksamiseen, työelämän vaikeisiin tilanteisiin, ihmisten kohtaamiseen, tulevaisuuden ennakointiin jne. 

Lisätietoa esimies- ja johtajaverkostosta löydät täältä (vaatii kirjautumisen jäsensivuille).

LakimiesUra

"Fuksista eläkkeelle" - Lakimiesliitto haluaa tarjota jäsenilleen kattavat ja monipuoliset urapalvelut koko työelämän ajalle kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivina.

Mietitkö uutta suuntaa urallesi tai työpaikan vaihtoa? Haluatko kehittää osaamistasi tai johtamistaitojasi? Askarruttavatko työpaikan muutostilanteet mieltäsi? Harkitsetko kenties yrittäjäksi ryhtymistä? LakimiesUra tarjoaa avuksi valmiiksi "paketoituja" palvelukokonaisuuksia. Löydä kätevästi ja nopeasti palvelut, jotka sopivat omaan tilanteeseesi.

Katso täältä LakimiesUra.