Blogi

Korvausvelvollisuus kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin – Lakimiesliitto tyytyväinen edistämäänsä uudistukseen Jaana Meklin

11.11.2021

Eduskunta on vihdoin hyväksynyt Lakimiesliiton edistämän muutoksen työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevaan pykälään. Jatkossa työnantajien velvollisuus maksaa korvausta kilpailukieltosopimuksista laajenee koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Korvausvelvollisuus on aiheellinen, ja sen voi ennakoida myös vähentävän tarpeettomia sopimuksia.

Oikeustieteellinen koulutus sai perusteellisen ja laadukkaan arvioinnin Tuula Linna

06.11.2021

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) raportti oikeustieteellisestä korkeakoulutuksesta julkaistiin tällä viikolla. Raportti vahvistaa, että koulutus on vetovoimaista, mutta laatuun on panostettava. Tämä ei onnistu, elleivät sisäänottomäärät pysy kohtuullisina, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna blogissamme.

Miljoonat tytöt elävät ilman ihmisoikeuksia Tuula Linna

11.10.2021

Vuosittain 11. lokakuuta vietetään kansainvälistä YK:n tyttöjen päivää (International Day of the Girl Child). YK:n yleiskokous julisti vuonna 2011 teemapäivän, joka tukee kaikkia maailman tyttöjä. Tyttöjen päivä täyttää siis kymmenen vuotta tänä vuonna. Tyttöjen päivä muistuttaa siitä, että tytöillä on oikeus elää ilman syrjintää ja väkivaltaa sekä saada osakseen koulutusta ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Naistuomareiden musertavaan tilanteeseen Afganistanissa oltava ratkaisuja Tuula Linna

26.08.2021

Afganistanin nopeasti muuttunut tilanne hämmentää EU:ssa, mutta sen ei saa antaa lamaannuttaa toimintakykyä ja -halua. Afganistanissa on keskityttävä siihen, että niiden henkilöiden turvallisuus, jotka ovat rakentaneet Afganistanista oikeusvaltiota, ei ole uhattuna. Ensisijaisen tärkeää on saada maasta pois naistuomarit perheineen, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Suomalaiset tuomarit tarvitsevat jämeriä puolustajia Tuula Linna

07.07.2021

Lakimiesliitto pitää välttämättömänä selvityksen käynnistämistä tuomioistuinlaitoksen riippumattomuudesta. Suomalaisen oikeusjärjestelmän valuvikoja on epäselvyys siinä, mille viranomaiselle kuuluu tuomareiden riippumattomuuden turvaaminen. Tuomarit joutuvat jo nyt asiattomien sanallisten hyökkäysten kohteiksi. Lisäksi meidän on varauduttava oikeusjärjestelmäämme laaja-alaisesti horjuttaviin hyökkäyksiin, jotka eivät eurooppalaisessa tarkastelussa ole perusteettomia uhkakuvia, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Tuomioistuinharjoittelu - työssä oppimista vai siinä uupumista? Janne Hälinen

18.06.2021

Viime viikolla julkaistussa blogissa Lakimiesliiton oikeuspoliittinen lakimies Janne Hälinen kirjoitti tuomioistuinharjoittelun ongelmakohdista, etenkin paikoin kohtuuttomasta työkuormasta. Nyt hän tuo esiin, miten kuormaa voisi tehokkaasti keventää.

Lakimiesten työttömyyskassan ja Lääkäreiden työttömyyskassan sulautumisvalmistelut on aloitettu Taru Turunen

15.06.2021

Lakimiesten työttömyyskassa on jo yli 40 vuoden ajan turvannut lakimiesten toimeentulon työttömyyden ja lomautuksen aikana. Nyt kassassa valmistaudutaan sulautumiseen Lääkäreiden työttömyyskassan kanssa. Työttömyyskassan toiminta tulee jatkumaan entistä vahvempana Lääkäreiden työttömyyskassan kanssa. Työttömyyskassojen sulautuminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 alusta. Kyse on siis vain työttömyyskassojen sulautumisesta, ja sillä ei ole vaikutusta Lakimiesliiton tai Lääkäriliiton toimintoihin, kirjoittaa kassanjohtaja Taru Turunen.

Käräjänotaarit - Työajan piiriin kuulumattomat raatajat Janne Hälinen

11.06.2021

Tuomioistuinharjoittelu kasvattaa suosiotaan samalla kun paikkoja on yhä vähemmän. Tänä keväänä hakijoita oli ennätyksellinen määrä, 538. Kova kilpailu jättää varjoonsa harjoittelun epäkohdat, kuten kurjan palkan ja valtavan työkuorman. Omituisinta järjestelmässä on, etteivät käräjänotaarit kuulu työajan piiriin. Ilmankos heitä ei tarvitse palkata riittävää määrää, kirjoittaa Lakimiesliiton oikeuspoliittinen lakimies Janne Hälinen.

Työaikalain noudattaminen ei ole vapaaehtoista Jore Tilander, Lakimiesliitto

20.05.2021

On suorastaan käsittämätöntä, että alallamme on työpaikkoja ja työnantajia, joita pitää muistuttaa siitä, että työaikalain ja työturvallisuuslain noudattaminen ei ole vapaaehtoista, kirjoittaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Lisää oikeustieteen opiskelijoita tarkoittaa liikaa opiskelijoita – ei ylisukupolvisen eriarvoisuuden vähentymistä Tuula Linna

20.04.2021

Valtioneuvosto julkaisi koulutuspoliittisen selonteon toissa viikolla. Selonteko herättää monia ristiriitaisia ajatuksia. Uhkakuvana oikeustieteen alalla on sisäänottomäärien tuntuva kasvattaminen, joka johtaa yhä lisääntyvään lakimiestyöttömyyteen. Hallituksen pyrkimyksenä on koulutuksellinen yhdenvertaisuus. Tavoite on oikea, mutta keino väärä, kirjoittaa puheenjohtajamme Tuula Linna.

Vähemmän tsemppiviestejä, enemmän aitoa panostusta opiskelijoiden hyvinvointiin Noona Hanni

13.04.2021

Korona-ajan etäopintojen keskellä opiskelijat eivät kaipaa tsemppitoivotuksia vaan konkreettisia helpotuksia opintototuen pisterajoihin, lisää sähköisessä muodossa olevaa tenttikirjallisuutta sekä panostuksia opintopsykologin palveluihin ja opinto-ohjaukseen, kirjoittaa Lakimiesliiton opiskelijakoordinaattori Noona Hanni.

Hyvitystä työsuhteen olennaisten ehtojen muuttamisesta Petteri Kivelä

30.03.2021

Yhteistoimintalain mukaisen hyvityksen tulee kattaa myös tilanteet, joissa työnantaja taloudellisella ja tuotannollisella irtisanomisperusteella muuttaa yksipuolisin toimenpitein työsuhteen olennaisia ehtoja irtisanomisen vaihtoehtona, kirjoittaa Lakimiesliiton lakimies Petteri Kivelä.

Työtapaturmia sattuu etätyössäkin - kattaako vakuutus? Jaana Meklin

25.03.2021

Läppäri varpaille vai liukastuminen keittiössä kahvitauolla? Etätyössä työtapaturmaksi katsotaan vain työnteon yhteydessä sattunut tapaturma. Korvauksen piirissä ei siis ole lounas- tai kahvitauolla sattuneet tapaturmat. Lakisääteisestä vakuutuksesta korvattavaksi eivät tule myöskään tapaturmat, jotka sattuvat matkalla lasta päiväkotiin vietäessä, vaikka ne osana normaalia työmatkaa voisivat tulla korvattavaksi. Jossain vaiheessa onkin arvioitava, onko nykylaki riittävän kattava ja selkeä, kun työ ja työntekemisen tavat ja paikat muuttuvat, kirjoittaa työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin.

Oikeus kuuluu kaikille – niin myös mahdollisuus oikikseen Tuula Linna

16.03.2021

Voimmeko levollisin mielin luottaa siihen, että oikeustieteen opiskelijat edustavat läpileikkausta suomalaisesta yhteiskunnasta? Valitettavasti emme voi. Hyväosaisuus kasautuu myös oikeustieteen opiskelijavalinnassa. Juristin ammatin kuuluu kuitenkin olla eri taustoista tuleville mahdollinen palveluammatti, ei eliittiammatti, kirjoittaa puheenjohtajamme Tuula Linna.

Juristi ei ole kone – mutta taustakoneistosta on apua Marika Valjakka

10.03.2021

Lakimiesliiton uudessa strategiassa muistutamme, että juristi ei ole kone. Mutta jokainen lakimies ansaitsee tuekseen yhteisen taustakoneistomme tuen! Rohkealla keskustelulla ja teoilla nostamme jäsentemme ammatillista hyvinvointia lisäävät teemat toimintamme ytimeen. On koko yhteiskunnan etu, että oikeudenmukaisen Suomen rakentajilla on parhaat eväät työssä onnistumiseen. Tähän vaikuttamistyöhön kasvussa oleva jäsenmäärämme antaa loistavan tuen, kirjoittaa hallituksemme tuore puheenjohtaja Marika Valjakka.

Investoi Oikkariin: Vinkit oikkarin piilotyönhakuun #InvestoiOikkariin

24.02.2021

#InvestoiOikkariin blogisarjan neljännessä osassa kysyimme asianajajilta sekä Lakimiesliiton uravalmentaja Heidi Hännikäiseltä, miten piilotyöpaikkoja kannattaa lähestyä, jos toiveissa on harjoittelupaikka pienessä asianajotoimistossa. Piilotyönhaku voi epäilyttää ja mietityttää, mutta on myös oikkarille mahdollinen tapa työllistyä. Blogisarja Investoi Oikkariin kertoo työllistymismahdollisuuksista pieniin ja keskisuuriin asianajotoimistoihin.

Investoi Oikkariin: Vastuuta, monipuolisuutta ja asiakastapaamisia – oikkarin työtehtävät pienissä asianajotoimistoissa #InvestoiOikkariin

22.02.2021

#InvestoiOikkariin-blogisarjan kolmannessa osassa kysyimme asianajajilta, millaisia työtehtäviä oikkarille on tarjolla pienessä asianajotoimistossa. Pienissä asianajotoimistoissa työpäivät ja työtehtävät vaihtelevat työtilanteen mukaan ja voivat muuttua nopeallakin aikataululla. Harjoittelijan opintojen vaihe ja toimiston harjoittamat oikeudenalat antavat työnkuvalle raamit, mutta millaisia työtehtäviä pienessä asianajotoimistossa oikeastaan pääsee konkreettisesti tekemään? Blogisarja Investoi Oikkariin kertoo työllistymismahdollisuuksista pieniin ja keskisuuriin asianajotoimistoihin.

Investoi Oikkariin: Kyky kuunnella ja rohkeus kysyä - Oikkarin salaiset aseet asianajotoimistoissa #InvestoiOikkariin

19.02.2021

#InvestoiOikkariin-blogisarjan toisessa osassa kysyimme asianajajilta, millaisia taitoja harjoittelija tarvitsee pienessä asianajotoimistossa. Pieniä asianajotoimistoja löytyy Suomesta useita satoja, joten oikkarilta edellytettävät taidot riippuvat toimiston henkilöstöstä ja tarpeista. Yhteisiä nimittäjiäkin kuitenkin löytyy: etenkin asiakaspalvelutaidot, perusymmärrys juridisesta toimintaymmärrystä ja hyvät kirjalliset taidot korostuvat, kun oikkari rekrytoidaan pieneen asianajotoimistoon. Blogisarja Investoi Oikkariin kertoo työllistymismahdollisuuksista pieniin ja keskisuuriin asianajotoimistoihin.

Perhevapaat uudistuvat tasa-arvoisempaan suuntaan – entä työkulttuuri? Jaana Meklin

17.02.2021

Perhevapaauudistus etenee vihdoinkin. Esitetty uudistus tuo molemmille vanhemmille omat kiintiönsä perhevapaaseen. Kiintiöt ovat viesti työpaikoille siitä, että vanhempainvapaa kuuluu yhtä lailla molemmille vanhemmille ja että myös miehet voivat jäädä pidemmille perhevapaille. Uudistus ei kuitenkaan yksin ratkaise työelämän tasa-arvokysymyksiä. Monilla työpaikoilla tarvitaan myös asenteiden ja työkulttuurin muutosta perheystävällisempään suuntaan, kirjoittaa työelämäasioiden päällikkömme Jaana Meklin.

Investoi Oikkariin: Pienet ja keskisuuret asianajotoimistot työllistävät opiskelijoita #InvestoiOikkariin

16.02.2021

Lakimiesliiton opiskelijoiden työkyselyyn vastanneista oikkareista vain noin joka viides ilmoitti nykyiseksi tai viimeisimmäksi työnantajakseen alle 20 juristin asianajo- tai lakiasiaintoimiston. Harjoittelijoille on kuitenkin tarvetta monissa pienemmissä toimistoissa ja opiskelijoiden tekemää työtä arvostetaan. Lakimiesliiton opiskelijakoordinaattorit Noona Hanni ja Anni Marttala haastattelivat asianajajia neljästä asianajotoimistosta ympäri Suomen ja kertovat #InvestoiOikkariin blogisarjassa asianajajayrittäjien odotuksista oikkariharjoittelijoiden suhteen.