Blogi

Oikeudenhoitomme tarvitsee kriisirahoitusta Tuula Linna

14.07.2022

Ei riitä, että oikeusvaltio on turvattu perustuslaissa. Oikeusvaltion toiminta edellyttää riittävää rahoitusta. Siltä osin suomalainen oikeusvaltio on kuitenkin suoranaisessa rahoituskriisissä. Resurssivaje ei enää lisätodisteita kaipaa. Lakimiesliitossa vaadimme 50 miljoonan euron pikaista lisäystä oikeudenhoidon pysyviin vuotuisiin määrärahoihin. Emme aio luovuttaa ennen kuin resurssit ovat sellaisella tasolla, ettei oman oikeusvaltion takapihaa tarvitse hävetä, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Maria Löfgren on huippuosaaja Akavan puheenjohtajaksi Tuula Linna

30.06.2022

Lakimiesliitto kannattaa Maria Löfgreniä Akavan puheenjohtajaksi. Hän on juuri oikea henkilö viemään akavalaista eettistä, kulttuurista ja vaikutuksellista toimintaa eteenpäin, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Yhdenvertaisuutta pitää edistää ympäri vuoden, vaikka Pridea vietetään kesäisin Maria Färkkilä

23.06.2022

Pride-kuukauden sateenkaarilogot eivät yksinään vaikuta ihmisten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen esimerkiksi työelämässä. Yrityskulttuurin pitäisi perustuu oikeaan ja riittävään tietoon, avoimuuteen sekä ymmärrykseen vuoden ympäri. Myös laki velvoittaa työnantajia toimimaan, Maria Färkkilä kirjoittaa.

Todistusvalinnan osuutta tulisi pienentää Tuula Linna

08.06.2022

Nykyisin 40 prosenttia oikeustieteen paikoista jaetaan ensikertalaisille ylioppilaskirjoitusten arvosanojen perusteella. Tulisi kuitenkin selvittää, mitä vaikutuksia todistusvalinnalla on lukio-opiskeluun ja vinouttaako todistusvalinta oikeustieteissä aloittavien opiskelijoiden sosioekonomista taustaa. Todistusvalinnan osuutta ei tule kasvattaa, vaan pikemminkin päinvastoin, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Keskustelua yhteisen liittomme nimestä, osa 2 Marika Valjakka

24.05.2022

Lakimiesliiton valtuuskunta velvoitti kevätkokouksessaan liiton hallituksen selvittämään Lakimiesliiton virallisen nimen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja tuomaan nimen muuttamista koskevat vaihtoehdot valtuuskunnan syyskokouksen 2022 päätettäväksi, kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja Marika Valjakka.

Jokaisen Venäjän hyökkäyssodan siviiliuhrin on saatava oikeutta – Suomi avustaa sotarikosten todistusaineiston keräämisessä Tuula Linna

21.05.2022

Venäjän hyökkäyssodan synnyttämien sotarikosoikeudenkäyntien määrä tulee olemaan käsittämätön. Humanitaarisen ja aseellisen avun lisäksi Ukraina tarvitsee myös valtavan määrän oikeudellista apua. On todella tärkeää, että Suomi tarjoaa kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle vapaaehtoisrahoitusta ja kansallisia asiantuntijoita. Voimme olla ylpeitä panostuksestamme ICC:n toimintaan, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Keskustelua yhteisen liittomme nimestä Marika Valjakka

09.05.2022

Lakimiesliiton nimestä on käyty viime viikkoina vilkasta keskustelua sosiaalisen median kanavissa. Osa keskusteluun osallistuneista jäsenistä haluaisi muuttaa liiton nimen, osa ei. Nuoret Juristit ry on myös tehnyt valtuuskunnalle tuoreen aloitteen siitä, että liiton hallitus velvoitettaisiin valmistelemaan sääntömuutos nimen vaihtamisesta sukupuolineutraaliksi. Aloite on asialistalla valtuuskunnan toukokuun lopun kokouksessa. Kaikissa tapauksissa liitto haluaa suojata sekä lakimies- että juristi-nimikkeiden käyttöä.

Etätyö sujuu, mutta kuormittaa Jaana Meklin

22.04.2022

Lakimiesliiton Palkkatutkimuksen mukaan moni on tyytyväinen etätyön sujumiseen. Silti etätyön lisääntyessä myös kuormitus ja työmäärä ovat lisääntyneet, ja palautuminen työpäivien jälkeen on entistä vaikeampaa. Stressin ja uupumisen merkit ovat huolestuttavia, Jaana Meklin kirjoittaa.

Turvallisuutemme nojaa vahvaan oikeusvaltioon Janne Laukkanen

06.04.2022

Hallitus teki kehysriihessä tärkeitä päätöksiä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Oikeudenhoidon osalta kehysriihi ei kuitenkaan paljon ottanut tai antanut. Oikeusvaltioomme on kuitenkin välttämätöntä panostaa. Sen varaan turvallisuutemmekin nojaa, kirjoittaa Lakimiesliiton viestintäjohtaja Janne Laukkanen.

Luottamusmiehestä liiton juristiksi Maria Färkkilä

11.03.2022

Aloitettuani luottamusmiehenä oivalsin, että roolissa pääsee vaikuttamaan paljon muuhunkin kuin yhteistoimintaneuvotteluihin; sain toimia sopijana, sovittelijana, työpaikan henkilöstöä koskevien asioiden neuvottelijana sekä tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmiehenä toimiminen oli minulle kokonaan uuden oikeudenalan, ammatillisen osaamisen kehittämisen sekä uuden uran avaava tilaisuus, kirjoittaa Lakimiesliiton juristi Maria Färkkilä.

Näyttöä sotarikoksista on kerättävä nyt, kun sota raivoaa Tuula Linna

07.03.2022

Sodan jälkeen seuraa jälleenrakentaminen. Konkreettisen korjaamisen lisäksi tärkeä osa kansakunnan henkistä jälleenrakennusta ovat sotarikosoikeudenkäynnit. Virallisen tutkinnan on oltava tehokas, jotta todisteet saadaan ajoissa talteen ja sotarikoksiin syylliset vastuuseen, Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna kirjoittaa.

Totta vai painajaista – painajaismaisesti totta Tuula Linna

25.02.2022

Lakimiesliitto tuomitsee jyrkästi kansainvälisen oikeuden loukkaukset ja sotatoimet Ukrainassa, liiton puheenjohtaja Tuula Linna kirjoittaa.

Oikeudenkäynnit etanavauhdissa – aikaa ostetaan rahalla ja korjausvelka kasvaa Tuula Linna

16.02.2022

Kansainvälisen oikeusvaltioindeksin valossa poljemme oikeudenhoidon kehittämisessä paikallamme. Oikeudenhoidon korjausvelkaa on vuosien varrella syntynyt kymmenien miljoonien edestä. Valtiolle on selvästi edullisempaa maksaa pahimmista viivästystapauksista hyvittelyrahoja kuin palkata riittävästi lainkäyttäjiä. Eduskuntavaalit ovat reilun vuoden päästä. Nyt on aika puhua oikeudenhoidon korjausvelasta ennen kuin selkärangat katkeavat, kirjoittaa liiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Ruotsinkielisiä lakimiehiä tarvitaan, mutta koulutuksen tulee olla varmalla rahoituspohjalla Tuula Linna

14.01.2022

Åbo Akademi sai oikeustieteen maisterien tutkinnonanto-oikeuden. On välttämätöntä, että Suomessa on riittävästi ruotsin kielen taitoisia juristeja. Yliopistokoulutuksen rahoituspohjan pitää kuitenkin olla vakaalla pohjalla, eikä se voi nojata liiaksi esimerkiksi lahjoitusprofessuureihin tai perustua aluepolitiikkaan. Valtiolla itsellään on oltava varaa rahoittaa riippumatonta tutkimusta ja opetusta.

Uudistunut yhteistoimintalaki lisää vuoropuhelua työpaikoilla Jaana Meklin

07.01.2022

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan vuoden alussa. Vanha laki on mielletty irtisanomislaiksi, vaikka sen alkuperäinen tarkoitus oli edistää ja lisätä yhdessä tekemistä työpaikoilla. Lakiuudistukseen kohdistui kovia odotuksia ja eduskunnan hyväksymä esitys onkin saanut osakseen sekä kiitosta että arvostelua.

Rauhallisen joulun toivotus Sinulle Marika Valjakka

23.12.2021

Hyvinvoinnin teemat ovat osa Lakimiesliiton strategiaa. Tasapainoinen työelämä kuuluu myös meille juristeille. Lepo on välttämätöntä. Toivottavasti joulun ja vuodenvaihteen aika antaa sinulle mahdollisuuden irtautua hetkeksi arjen kiireistä. Meillä kaikilla on oltava mahdollisuus rauhoittua, hiljentyä ja kerätä voimia. Voimia tarvitsemme kaikki, kirjoittaa hallituksemme puheenjohtaja Marika Valjakka.

Selittämättömiä vai selvittämättömiä palkkaeroja? Tuula Linna

21.12.2021

Selittämättömät palkkaerot naisten ja miesten välillä eivät ole kadonneet. Teollisuuspuolelta löytyy viime ajoilta raikkaita esimerkkejä palkkatasa-arvon kehittämisestä. Myös lakialalla olisi tarpeen käydä palkat läpi työpaikoilla palkka palkalta ja katsoa, onko verrannollista työtä tekevien palkkaeuro sukupuolineutraali, kirjoittaa puheenjohtajamme Tuula Linna

Perhevapaauudistus hyväksyttiin eduskunnassa – toivottuja askeleita kohti tasa-arvoista perhe- ja työelämää Maria Färkkilä

14.12.2021

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 7.12. perhevapaauudistuksen, joka tulee voimaan elokuussa 2022. Lakimiesliitto iloitsee, sillä tasa-arvoinen perhevapaajärjestelmä on myös eräs keskeinen liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite. Uudistus on hyvä alku ja toivomme, että se vaikuttaa nopeasti myös työ- ja perhe-elämän sitkeisiin sukupuolittuneisiin asenteisiin ja perhevapaiden tosiasialliseen tasaiseen jakautumiseen vanhempien kesken, kirjoittaa Lakimiesliiton juristi Maria Färkkilä blogissamme.

Korvausvelvollisuus kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin – Lakimiesliitto tyytyväinen edistämäänsä uudistukseen Jaana Meklin

11.11.2021

Eduskunta on vihdoin hyväksynyt Lakimiesliiton edistämän muutoksen työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevaan pykälään. Jatkossa työnantajien velvollisuus maksaa korvausta kilpailukieltosopimuksista laajenee koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Korvausvelvollisuus on aiheellinen, ja sen voi ennakoida myös vähentävän tarpeettomia sopimuksia.

Oikeustieteellinen koulutus sai perusteellisen ja laadukkaan arvioinnin Tuula Linna

06.11.2021

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) raportti oikeustieteellisestä korkeakoulutuksesta julkaistiin tällä viikolla. Raportti vahvistaa, että koulutus on vetovoimaista, mutta laatuun on panostettava. Tämä ei onnistu, elleivät sisäänottomäärät pysy kohtuullisina, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna blogissamme.