Blogi

Oikeudenhoito kaipaa turvaa maalittamista vastaan Antero Rytkölä

03.07.2018

Maalittamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa kohdehenkilön toimintaa pyritään horjuttamaan informaatiovaikuttamisen keinoin. Kysymys on maalittamisesta tai "doxaamisesta", jossa kohteen yksityisiä tietoja kaivetaan esille eri lähteistä, muun muassa sosiaalisesta mediasta, sekä pyritään muodostamaan niitä eri yhteyksiin asettamalla vääristynyt sekä epäedullinen kuva henkilöstä.

Perhe + työ = itkupotkuraivari? Janne Laukkanen

08.06.2018

Onko lapsiperheen elo vain raskasta selviytymistaistelua? Jos me perheelliset saamme sen kuulostamaan siltä, eivät alhaiset syntyvyysluvut ole ihme. Todellisuudessa moni saa perheestä voimaa työhönsä ja sen soisi kuuluvan myös työpaikoilla.

Työaikalakiesitys lisää työaikajoustoja Jaana Meklin

28.05.2018

Esitys työaikalaiksi julkaistiin 21.5 samalla, kun se lähetettiin lainsäädännön arviointineuvoston käsiteltäväksi. Lakimiesliitto pitää hyvänä sitä, että lain soveltamisala pysyy laajana eli jatkossakin asiantuntijatyöhön ja keskijohtoon sovelletaan työaikalakia.

Palkkoihin liittyvistä epäkohdista pitää keskustella Jaana Meklin

15.05.2018

Lakimiesliitto tekee vuosittain tutkimuksen, jossa selvitetään muun muassa jäsenistön palkkoja ja niiden kehitystä. Talouselämä -lehti kirjoitti viimeisimmän tutkimuksen tuloksista keskittyen erityisesti naisten ja miesten palkkaeroihin. On hienoa, että palkoista ja palkkaeroista käydään julkisuudessa avointa keskustelua. Selvittämällä ja julkaisemalla palkkoja koskevaa tietoa haluamme liittona olla vauhdittamassa tätä keskustelua ja nostaa esille myös epäkohtia.

Työaikasuojelu kuuluu kaikille – myös asiantuntijoille ja esimiehille Jaana Meklin

06.04.2018

Nykyistä työaikalakia sovelletaan asiantuntijoihin, ainoastaan yrityksen ylin johto jää sen ulkopuolelle. Lakimiesliiton työmarkkinatutkimus kuitenkin osoittaa, että monilta puuttuu työajanseuranta kokonaan. Valmisteilla olevalta työaikalailta odotetaan parannuksia.Lakimiesliitto on ollut asiassa aktiivinen koko lainsäädäntöprosessin ajan, koska suurin osa sen jäsenkunnasta koostuu asiantuntija- ja johtamistyötä tekevistä henkilöistä.

Rohkeat puhujat antavat kasvot seksuaaliselle häirinnälle Janne Laukkanen

08.03.2018

Lakimiesliitto julkaisi tänään seksuaalista häirintää koskevan kyselyn tulokset. Luvut ovat karuja – ja jo tutuksi tulleita. Seksuaalista häirintää kohdataan myös oikeudenhoidon parissa. Juridiikan alalla työskentelevistä naisista 26 prosenttia on kohdannut seksuaalista häirintää työelämässä ja miehistä 6 prosenttia.

Onko lakimiesammatilla ja lakimiehillä tulevaisuutta? Antti Sorjonen

06.02.2018

Lakimiesliiton uusin toimielin tulevaisuusvaliokunta aloitti toimintansa 1.7.2017. Sen tehtävänä on tuottaa liitolle monenlaista tietoa ja innovaatioita. Toimiala on laaja kattaen yleisen tiedonkeruun, lakimiesidentiteetin ja liiton brändin vahvistamisen, koulutuksen ja ammatillisen osaamisen kehittämisen sekä erilaisten selvitysten ja tutkimusten koordinoinnin. Ei siis aivan vähäisiä asioita.

Eläinsuojelulaissa paljon poikkeuksia Paju Mia

15.01.2018

Joulukuun lopussa julkaistu esitysluonnos uudeksi laiksi eläinten hyvinvoinnista on hämmentävä. Teksti sisältää muotoiluja eläinten oikeudesta liikkumiseen ja lajityypilliseen käyttäytymiseen, mutta ongelmana ovat lukuisat poikkeukset.

Seksuaalista ahdistelua ei tule missään olosuhteissa hyväksyä. Tilander Jore

15.12.2017

Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaisemassa artikkelissa (Juristialan naiset kertovat häirinnästä, HS 10.12.2017) kerrottu, oikeudellisen alan työpaikoilla, järjestöissä ja koulutusyksiköissä ilmenevä seksuaalinen häirintä ja seksismi herättävät suurta pettymystä.

Opiskelijavalintauudistus saavutti oikiksen Hälinen Janne

02.11.2017

Oikiksissa tullaan ottamaan käyttöön osittainen todistusvalinta vuoden 2019 haussa. Tämä luonnollisesti herättää perusteltuja huolia, joihin tulee kiinnittää huomiota opiskelijavalintoja edelleen kehitettäessä.

Vaikenijan vastuu Sinikka Torkkola

25.10.2017

Olen ollut pitkään sitä mieltä, että vaikeneminen on paras tapa ottaa kantaa äärioikeiston ja fasistien toimintaan. Olen ajatellut, ettei pienelle marginaaliselle joukolle pidä antaa näkyvyyttä kommentoimalla heidän toimiaan. Valitettavasti olen joutunut muuttamaan mieltäni.

Perhevapaasyrjintä on lisääntynyt Paju Mia

02.10.2017

Syntyvyys on Suomessa laskenut ennätysalas. Yksi syy on perhevapaasyrjintä. Tasa-arvovaltuutettu aloitti 2.10. ”Raskaussyrjintä ei ole leikin asia” -kampanjan. Aikaisempi vastaava kampanja viisi vuotta sitten oli nimeltään ”Oikeutta odottaville”. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran mukaan nyt on jopa enemmän syrjintää kuin vuoden 2012 kampanjaa aloitettaessa.

Suomen juhlavuoden tärkein seminaari

18.09.2017

”Tämä on Suomen juhlavuoden tärkein seminaari.” Näin aloitti oikeusministeri Antti Häkkänen Lakimiesliiton, eduskunnan perustuslaki- ja lakivaliokuntien sekä oikeusministeriön yhdessä järjestämän Oikeusvaltioseminaarin syyskuun puolivälissä eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Tasa-arvoa sateenkaariväelle Paju Mia

14.08.2017

Tänään käynnistyi Lakimiesliiton organisoima Neuvontaa sateenkaariväelle -kampanja. Korviimme kantautui, että sateenkaariperheet kaipaavat osaavia lakimiehiä.

Työnhakuun tarvitaan tukipilareita Susan Calonius

04.07.2017

Lakimiehet ovat löytäneet henkilökohtaisen uravalmennuspalvelun hyvin. On ilahduttavaa huomata palvelun käyttäjien koostuvan tasapuolisesti naisista ja miehistä, opiskelijoista eläkeläisiin asti. Me uravalmentajat palvelemme Lakimiesliiton jäseniä maanantaista perjantaihin, myös kesäaikana.

Salassapitosopimukset yleisiä lakimiehillä Taru Turunen

19.06.2017

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Kiellettyä on siis liike- ja ammattisalaisuuksien sekä tahallinen että tuottamuksellinen hyödyksi käyttäminen tai ilmaiseminen.

Tietosuojaosaaminen on digiajan kansalaistaito Kirsi Sunila-Putilin

09.06.2017

Lakimiesliiton kesätapahtuman aluksi katsottiin amerikkalainen tieteisdraama nimeltään The Circle. Se käsittelee teknologian mahdollisuuksien ja yksityisyyden välistä jännitettä mielenkiintoisesti. Leffan ajankohtaisuus osui todella nappiin, sillä kaikissa Euroopan maissa valmistaudutaan parhaillaan EU:n tietosuoja-asetukseen.

Esimiehet ja asiantuntijat ovat henkilöstöryhmä myös palvelualoilla

02.06.2017

Korkein oikeus antoi viime viikolla päätöksen (KKO 2017:29), joka selkiyttää vuosien kädenväännön ylempien toimihenkilöiden eli esimiesten ja asiantuntijoiden asemasta erityisesti vakuutusalalla.

Kysely sateenkaariasiakkaiden testamenteista ja perintöjärjestelyistä avautunut – suomalaisten lakimiesten panosta tarvitaan! Antu Sorainen

26.05.2017

Sateenkaari-ihmiset tarvitsevat yhä enemmän oikeudellista apua ja neuvontaa kaikkialla Suomessa. He tulevat oikeudellisen sääntelyn piiriin yhä vahvemmin esimerkiksi avioliittolain muutoksen myötä. Ei kuitenkaan ole tiedossa, miten usein lakimiehet kohtaavat sateenkaariasiakkaita, ja millaisista asioista ja tilanteista näissä kohtaamisissa on kyse. Entä kaipaisivatko suomalaiset lakimiehet erityistä koulutusta LGBTQ-asioihin-liittyen?

Yhteinen Itämeremme Karin Cederlöf

23.05.2017

On taas se aika vuodesta, kun oikkarit ympäri Suomea saapuvat Helsinkiin verkostoitumaan ja tekemään hyvää. Oikkari tekee hyvää järjestetään keskiviikkona 24.5. Tänä vuonna päivän teema on ympäristö, erityisesti Itämeri.