Blogi

Juristiliittoa ja parempaa oikeusvaltiota rakentamassa Tuula Linna

23.11.2022

Valtuuskuntamme päätti syyskokouksessaan 21.11., että jatkossa käytämme liiton nimenä Juristiliitto – Juristförbundet. Puheenjohtajamme Tuula Linna kirjoittaa blogissaan päätöksen taustoista.

Ukrainan jälleenrakentaminen on tarkka paikka korruption kitkemiseksi Tuula Linna

31.10.2022

Ukraina oli ennen Venäjän hyökkäyssotaa tiellä kohti parempaa korruption vastaista tilannetta. Sodan jälkeinen jälleenrakennus voi kuitenkin johtaa taka-askeliin, jos läpinäkyvyydestä ja oikeusvaltion periaatteista ei pidetä kiinni. Ukraina tarvitsee tukeamme myös korruption vastaisessa taistelussa, Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna toteaa.

Avoimesti parempi palkka? Maria Färkkilä

17.10.2022

Palkka-avoimuuteen tähdännyt lainmuutosvalmistelu keskeytettiin hallituspuolueiden erimielisyyden vuoksi tänä syksynä. Mistä palkka-avoimuudessa olikaan kyse ja miten tieto muiden palkoista voi vaikuttaa omaan palkkaukseen, kysyy Lakimiesliiton lakimies Maria Färkkilä.

Venäjän tekemiä hyökkäysrikoksia tutkimaan tarvitaan erityistuomioistuin Tuula Linna

20.09.2022

Haagin pysyvällä kansainvälisellä rikostuomioistuimella ICC:llä ei ole toimivaltaa tutkia Venäjän tekemiä hyökkäysrikoksia, koska Ukraina ja Venäjä eivät ole ICC:n sopimusvaltioita. Vaatimukset erityistuomioistuimen perustamisesta tutkimaan Venäjän toimeenpanemia hirveyksiä ovatkin päivä päivältä oikeutetumpia. Myös suomalaisten tuomareiden osaamiselle voi tulla tarvetta, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Maalittamisen kriminalisointi etenemässä maaliin? Tuula Linna

08.09.2022

Lakimiesliiton vaatima maalittamisen kriminalisointi on ottanut oikeusministeriössä merkittävän harppauksen eteenpäin. Olemme tähän erittäin tyytyväisiä. Kyseessä on historiallinen pelinavaus, sillä tiettävästi Suomi tulisi olemaan ensimmäisten valtioiden joukossa, jossa on pystytty samaan aikaan kriminalisoimaan maalittaminen erityisellä tunnusmerkistöllä ja suojaamaan sananvapauden ydin, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Mitä sinä osaat, koska olet juuri sinä? Jenni Tuomainen

06.09.2022

Uutta oppii opiskellessa, töissä ja jopa vapaa-ajalla. Jokaisen oma osaaminen on peräisin kaikista elämän aikana tehdyistä valinnoista. Mitä sellaisia elämänkokemuksia sinulla on ollut, jotka ovat opettaneet sinulle jotain uutta, Jenni Tuomainen kysyy.

Oikeudenhoitomme tarvitsee kriisirahoitusta Tuula Linna

14.07.2022

Ei riitä, että oikeusvaltio on turvattu perustuslaissa. Oikeusvaltion toiminta edellyttää riittävää rahoitusta. Siltä osin suomalainen oikeusvaltio on kuitenkin suoranaisessa rahoituskriisissä. Resurssivaje ei enää lisätodisteita kaipaa. Lakimiesliitossa vaadimme 50 miljoonan euron pikaista lisäystä oikeudenhoidon pysyviin vuotuisiin määrärahoihin. Emme aio luovuttaa ennen kuin resurssit ovat sellaisella tasolla, ettei oman oikeusvaltion takapihaa tarvitse hävetä, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Maria Löfgren on huippuosaaja Akavan puheenjohtajaksi Tuula Linna

30.06.2022

Lakimiesliitto kannattaa Maria Löfgreniä Akavan puheenjohtajaksi. Hän on juuri oikea henkilö viemään akavalaista eettistä, kulttuurista ja vaikutuksellista toimintaa eteenpäin, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Yhdenvertaisuutta pitää edistää ympäri vuoden, vaikka Pridea vietetään kesäisin Maria Färkkilä

23.06.2022

Pride-kuukauden sateenkaarilogot eivät yksinään vaikuta ihmisten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen esimerkiksi työelämässä. Yrityskulttuurin pitäisi perustuu oikeaan ja riittävään tietoon, avoimuuteen sekä ymmärrykseen vuoden ympäri. Myös laki velvoittaa työnantajia toimimaan, Maria Färkkilä kirjoittaa.

Todistusvalinnan osuutta tulisi pienentää Tuula Linna

08.06.2022

Nykyisin 40 prosenttia oikeustieteen paikoista jaetaan ensikertalaisille ylioppilaskirjoitusten arvosanojen perusteella. Tulisi kuitenkin selvittää, mitä vaikutuksia todistusvalinnalla on lukio-opiskeluun ja vinouttaako todistusvalinta oikeustieteissä aloittavien opiskelijoiden sosioekonomista taustaa. Todistusvalinnan osuutta ei tule kasvattaa, vaan pikemminkin päinvastoin, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Keskustelua yhteisen liittomme nimestä, osa 2 Marika Valjakka

24.05.2022

Lakimiesliiton valtuuskunta velvoitti kevätkokouksessaan liiton hallituksen selvittämään Lakimiesliiton virallisen nimen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja tuomaan nimen muuttamista koskevat vaihtoehdot valtuuskunnan syyskokouksen 2022 päätettäväksi, kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja Marika Valjakka.

Jokaisen Venäjän hyökkäyssodan siviiliuhrin on saatava oikeutta – Suomi avustaa sotarikosten todistusaineiston keräämisessä Tuula Linna

21.05.2022

Venäjän hyökkäyssodan synnyttämien sotarikosoikeudenkäyntien määrä tulee olemaan käsittämätön. Humanitaarisen ja aseellisen avun lisäksi Ukraina tarvitsee myös valtavan määrän oikeudellista apua. On todella tärkeää, että Suomi tarjoaa kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle vapaaehtoisrahoitusta ja kansallisia asiantuntijoita. Voimme olla ylpeitä panostuksestamme ICC:n toimintaan, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Keskustelua yhteisen liittomme nimestä Marika Valjakka

09.05.2022

Lakimiesliiton nimestä on käyty viime viikkoina vilkasta keskustelua sosiaalisen median kanavissa. Osa keskusteluun osallistuneista jäsenistä haluaisi muuttaa liiton nimen, osa ei. Nuoret Juristit ry on myös tehnyt valtuuskunnalle tuoreen aloitteen siitä, että liiton hallitus velvoitettaisiin valmistelemaan sääntömuutos nimen vaihtamisesta sukupuolineutraaliksi. Aloite on asialistalla valtuuskunnan toukokuun lopun kokouksessa. Kaikissa tapauksissa liitto haluaa suojata sekä lakimies- että juristi-nimikkeiden käyttöä.

Etätyö sujuu, mutta kuormittaa Jaana Meklin

22.04.2022

Lakimiesliiton Palkkatutkimuksen mukaan moni on tyytyväinen etätyön sujumiseen. Silti etätyön lisääntyessä myös kuormitus ja työmäärä ovat lisääntyneet, ja palautuminen työpäivien jälkeen on entistä vaikeampaa. Stressin ja uupumisen merkit ovat huolestuttavia, Jaana Meklin kirjoittaa.

Turvallisuutemme nojaa vahvaan oikeusvaltioon Janne Laukkanen

06.04.2022

Hallitus teki kehysriihessä tärkeitä päätöksiä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Oikeudenhoidon osalta kehysriihi ei kuitenkaan paljon ottanut tai antanut. Oikeusvaltioomme on kuitenkin välttämätöntä panostaa. Sen varaan turvallisuutemmekin nojaa, kirjoittaa Lakimiesliiton viestintäjohtaja Janne Laukkanen.

Luottamusmiehestä liiton juristiksi Maria Färkkilä

11.03.2022

Aloitettuani luottamusmiehenä oivalsin, että roolissa pääsee vaikuttamaan paljon muuhunkin kuin yhteistoimintaneuvotteluihin; sain toimia sopijana, sovittelijana, työpaikan henkilöstöä koskevien asioiden neuvottelijana sekä tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmiehenä toimiminen oli minulle kokonaan uuden oikeudenalan, ammatillisen osaamisen kehittämisen sekä uuden uran avaava tilaisuus, kirjoittaa Lakimiesliiton juristi Maria Färkkilä.

Näyttöä sotarikoksista on kerättävä nyt, kun sota raivoaa Tuula Linna

07.03.2022

Sodan jälkeen seuraa jälleenrakentaminen. Konkreettisen korjaamisen lisäksi tärkeä osa kansakunnan henkistä jälleenrakennusta ovat sotarikosoikeudenkäynnit. Virallisen tutkinnan on oltava tehokas, jotta todisteet saadaan ajoissa talteen ja sotarikoksiin syylliset vastuuseen, Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna kirjoittaa.

Totta vai painajaista – painajaismaisesti totta Tuula Linna

25.02.2022

Lakimiesliitto tuomitsee jyrkästi kansainvälisen oikeuden loukkaukset ja sotatoimet Ukrainassa, liiton puheenjohtaja Tuula Linna kirjoittaa.

Oikeudenkäynnit etanavauhdissa – aikaa ostetaan rahalla ja korjausvelka kasvaa Tuula Linna

16.02.2022

Kansainvälisen oikeusvaltioindeksin valossa poljemme oikeudenhoidon kehittämisessä paikallamme. Oikeudenhoidon korjausvelkaa on vuosien varrella syntynyt kymmenien miljoonien edestä. Valtiolle on selvästi edullisempaa maksaa pahimmista viivästystapauksista hyvittelyrahoja kuin palkata riittävästi lainkäyttäjiä. Eduskuntavaalit ovat reilun vuoden päästä. Nyt on aika puhua oikeudenhoidon korjausvelasta ennen kuin selkärangat katkeavat, kirjoittaa liiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Ruotsinkielisiä lakimiehiä tarvitaan, mutta koulutuksen tulee olla varmalla rahoituspohjalla Tuula Linna

14.01.2022

Åbo Akademi sai oikeustieteen maisterien tutkinnonanto-oikeuden. On välttämätöntä, että Suomessa on riittävästi ruotsin kielen taitoisia juristeja. Yliopistokoulutuksen rahoituspohjan pitää kuitenkin olla vakaalla pohjalla, eikä se voi nojata liiaksi esimerkiksi lahjoitusprofessuureihin tai perustua aluepolitiikkaan. Valtiolla itsellään on oltava varaa rahoittaa riippumatonta tutkimusta ja opetusta.