Blogi

Hyvitystä työsuhteen olennaisten ehtojen muuttamisesta Petteri Kivelä

30.03.2021

Yhteistoimintalain mukaisen hyvityksen tulee kattaa myös tilanteet, joissa työnantaja taloudellisella ja tuotannollisella irtisanomisperusteella muuttaa yksipuolisin toimenpitein työsuhteen olennaisia ehtoja irtisanomisen vaihtoehtona, kirjoittaa Lakimiesliiton lakimies Petteri Kivelä.

Työtapaturmia sattuu etätyössäkin - kattaako vakuutus? Jaana Meklin

25.03.2021

Läppäri varpaille vai liukastuminen keittiössä kahvitauolla? Etätyössä työtapaturmaksi katsotaan vain työnteon yhteydessä sattunut tapaturma. Korvauksen piirissä ei siis ole lounas- tai kahvitauolla sattuneet tapaturmat. Lakisääteisestä vakuutuksesta korvattavaksi eivät tule myöskään tapaturmat, jotka sattuvat matkalla lasta päiväkotiin vietäessä, vaikka ne osana normaalia työmatkaa voisivat tulla korvattavaksi. Jossain vaiheessa onkin arvioitava, onko nykylaki riittävän kattava ja selkeä, kun työ ja työntekemisen tavat ja paikat muuttuvat, kirjoittaa työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin.

Oikeus kuuluu kaikille – niin myös mahdollisuus oikikseen Tuula Linna

16.03.2021

Voimmeko levollisin mielin luottaa siihen, että oikeustieteen opiskelijat edustavat läpileikkausta suomalaisesta yhteiskunnasta? Valitettavasti emme voi. Hyväosaisuus kasautuu myös oikeustieteen opiskelijavalinnassa. Juristin ammatin kuuluu kuitenkin olla eri taustoista tuleville mahdollinen palveluammatti, ei eliittiammatti, kirjoittaa puheenjohtajamme Tuula Linna.

Juristi ei ole kone – mutta taustakoneistosta on apua Marika Valjakka

10.03.2021

Lakimiesliiton uudessa strategiassa muistutamme, että juristi ei ole kone. Mutta jokainen lakimies ansaitsee tuekseen yhteisen taustakoneistomme tuen! Rohkealla keskustelulla ja teoilla nostamme jäsentemme ammatillista hyvinvointia lisäävät teemat toimintamme ytimeen. On koko yhteiskunnan etu, että oikeudenmukaisen Suomen rakentajilla on parhaat eväät työssä onnistumiseen. Tähän vaikuttamistyöhön kasvussa oleva jäsenmäärämme antaa loistavan tuen, kirjoittaa hallituksemme tuore puheenjohtaja Marika Valjakka.

Investoi Oikkariin: Vinkit oikkarin piilotyönhakuun #InvestoiOikkariin

24.02.2021

#InvestoiOikkariin blogisarjan neljännessä osassa kysyimme asianajajilta sekä Lakimiesliiton uravalmentaja Heidi Hännikäiseltä, miten piilotyöpaikkoja kannattaa lähestyä, jos toiveissa on harjoittelupaikka pienessä asianajotoimistossa. Piilotyönhaku voi epäilyttää ja mietityttää, mutta on myös oikkarille mahdollinen tapa työllistyä. Blogisarja Investoi Oikkariin kertoo työllistymismahdollisuuksista pieniin ja keskisuuriin asianajotoimistoihin.

Investoi Oikkariin: Vastuuta, monipuolisuutta ja asiakastapaamisia – oikkarin työtehtävät pienissä asianajotoimistoissa #InvestoiOikkariin

22.02.2021

#InvestoiOikkariin-blogisarjan kolmannessa osassa kysyimme asianajajilta, millaisia työtehtäviä oikkarille on tarjolla pienessä asianajotoimistossa. Pienissä asianajotoimistoissa työpäivät ja työtehtävät vaihtelevat työtilanteen mukaan ja voivat muuttua nopeallakin aikataululla. Harjoittelijan opintojen vaihe ja toimiston harjoittamat oikeudenalat antavat työnkuvalle raamit, mutta millaisia työtehtäviä pienessä asianajotoimistossa oikeastaan pääsee konkreettisesti tekemään? Blogisarja Investoi Oikkariin kertoo työllistymismahdollisuuksista pieniin ja keskisuuriin asianajotoimistoihin.

Investoi Oikkariin: Kyky kuunnella ja rohkeus kysyä - Oikkarin salaiset aseet asianajotoimistoissa #InvestoiOikkariin

19.02.2021

#InvestoiOikkariin-blogisarjan toisessa osassa kysyimme asianajajilta, millaisia taitoja harjoittelija tarvitsee pienessä asianajotoimistossa. Pieniä asianajotoimistoja löytyy Suomesta useita satoja, joten oikkarilta edellytettävät taidot riippuvat toimiston henkilöstöstä ja tarpeista. Yhteisiä nimittäjiäkin kuitenkin löytyy: etenkin asiakaspalvelutaidot, perusymmärrys juridisesta toimintaymmärrystä ja hyvät kirjalliset taidot korostuvat, kun oikkari rekrytoidaan pieneen asianajotoimistoon. Blogisarja Investoi Oikkariin kertoo työllistymismahdollisuuksista pieniin ja keskisuuriin asianajotoimistoihin.

Perhevapaat uudistuvat tasa-arvoisempaan suuntaan – entä työkulttuuri? Jaana Meklin

17.02.2021

Perhevapaauudistus etenee vihdoinkin. Esitetty uudistus tuo molemmille vanhemmille omat kiintiönsä perhevapaaseen. Kiintiöt ovat viesti työpaikoille siitä, että vanhempainvapaa kuuluu yhtä lailla molemmille vanhemmille ja että myös miehet voivat jäädä pidemmille perhevapaille. Uudistus ei kuitenkaan yksin ratkaise työelämän tasa-arvokysymyksiä. Monilla työpaikoilla tarvitaan myös asenteiden ja työkulttuurin muutosta perheystävällisempään suuntaan, kirjoittaa työelämäasioiden päällikkömme Jaana Meklin.

Investoi Oikkariin: Pienet ja keskisuuret asianajotoimistot työllistävät opiskelijoita #InvestoiOikkariin

16.02.2021

Lakimiesliiton opiskelijoiden työkyselyyn vastanneista oikkareista vain noin joka viides ilmoitti nykyiseksi tai viimeisimmäksi työnantajakseen alle 20 juristin asianajo- tai lakiasiaintoimiston. Harjoittelijoille on kuitenkin tarvetta monissa pienemmissä toimistoissa ja opiskelijoiden tekemää työtä arvostetaan. Lakimiesliiton opiskelijakoordinaattorit Noona Hanni ja Anni Marttala haastattelivat asianajajia neljästä asianajotoimistosta ympäri Suomen ja kertovat #InvestoiOikkariin blogisarjassa asianajajayrittäjien odotuksista oikkariharjoittelijoiden suhteen.

Oman liiton nimi – tärkeä keskustelun ja vaikuttamisen paikka Tuula Linna

11.02.2021

Käyntiin saatu vuosi 2021 on todellinen vaalivuosi. Lakimiesliiton jäsenet pääsevät kevään kuntavaalien lisäksi vaikuttamaan syksyllä myös oman liittonsa valtuuskunnan henkilövalintoihin. Esillä noussee myös nimikysymys. Soiko jäsenien korvissa vahvana sana ”laki”, ”mies” vai ”liitto”, pohtii liiton puheenjohtaja Tuula Linna blogissaan. Kirjoitus aloittaa #MinunLiittoni-blogikirjoitusten sarjan, joka täydentyy pitkin vuotta.

Koulutuspolitiikka on liiton toiminnan ydintä Hälinen Janne

14.12.2020

Koulutuspolitiikka todella näkyy ja kuuluu kaikessa Lakimiesliiton toiminnassa. Lakimiesliiton valtuuskunta hyväksyi syksyllä liiton koulutuspoliittisen työn päälinjat. Vaikuttamistyön johtotähtenä on laadukas, muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaava yleisjuristikoulutus. Liiton tehokas vaikuttamistyö edellyttää jatkuvaa jäsenistön kuuntelemista ja palautetta, muistuttaa blogikirjoituksessaan liiton koulutuspoliittisesta työstä vastaava Janne Hälinen.

Lakimiesliitto eri mieltä tuoreen selvityksen kanssa: Maalittaminen on säädettävä rangaistavaksi Antero Rytkölä

09.12.2020

Oikeusministeriön tilaamassa selvityksessä ei edelleenkään nähdä tarvetta lainsäädäntömuutoksiin maalittamisen osalta. Lakimiesliitossa ollaan eri mieltä. Maalittamista torjuva selkeä rangaistussäännös tarvitaan oikeudenhoidon ja hallinnon toimintakyvyn sekä sananvapauden turvaamiseksi, kirjoittaa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

Oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentajat Tuula Linna

02.12.2020

Oikeusvaltion rakentaminen ei ole vain oikeussuojan antamista vaan myös oikeuden väärinkäytön tunnistamista sekä oikeusvaltion ja demokratian suojaamista perusteettomia hyökkäyksiä vastaan. Oikeudenmukaisuuden puolustaminen antaa työllemme erityistä merkityksellisyyttä, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Suomalainen vakaa tahto kantaa poikkeusoloissa niin opinnoissa kuin työpaikoilla Juuso Lumilahti

23.11.2020

Yksittäiset virheet, epäselvyydet tai toimimattomat linkit eivät olleet olennaisia, vaan tärkeintä on vakaa tahto järjestää opetusta turvallisesti ja laadusta tinkimättä, kirjoittavat yhteisessä blogissaan oikeustieteen opiskelija Juuso Lumilahti ja liiton puheenjohtaja, professori Tuula Linna.

Tarpeettomia kilpailukieltoja kitketään jatkossa korvausvelvollisuudella Jaana Meklin

13.11.2020

Kilpailukieltoja koskeva työsopimuslain muutosesitys annettiin eduskunnalle 12. marraskuuta pitkään kestäneen valmistelun jälkeen. Suurin muutos nykyiseen on korvausvelvollisuus kaikissa kilpailukielloissa. Tämän toivotaan rajoittavan perusteettomien kilpailukieltosopimusten tekemistä.

Juristit odottavat tukea työssä jaksamiseen Minna Rahja

26.10.2020

Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät ongelmat kuormittavat yhä useampia jäseniämme. Lakimiesliiton on vastattava tähän haasteeseen. Pikaratkaisuja ei ole, mutta löydettävissä on useampia pieniä vaikuttamiskeinoja. Yhdessä ne ovat tehokkaita. Kaikkein tärkeintä on nostaa ongelmat esiin, kirjoittaa lakimies Minna Rahja.

Konkurssilain väliaikaismuutos kasaa ongelmia Tuula Linna

22.10.2020

Tilastokeskuksen mukaan konkurssit vähenivät tammi-syyskuussa vuodentakaisesta. Taustalla ovat korona-ajan toimet, joilla on tarkoituksellisesti vaikeutettu yrityksen hakemista konkurssiin. Tämä tarkoittaa kuitenkin patoutunutta painetta konkursseihin. Kun padon ovet avautuvat, on konkurssien hoitoon oltava riittävät resurssit. On myös syytä kysyä, ovatko suomalaisen yhteiskunnan insolvenssioikeudelliset ponnistelut yritysten suojaamiseksi olleet koronakriisissä onnistuneita, kirjoittaa blogissa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Olemme menettäneet hänet – Hon. Ruth Bader Ginsburg (15.3.1933–18.9.2020) Tuula Linna

19.09.2020

Ikoninen Hon. Ruth Bader Ginsburg on poissa. Koko maailma seurasi henkeään pidätellen hänen kamppailuaan aikaa ja sairauksia vastaan. Ginsburgin elämäntyöstä voimme olla ikuisesti ylpeitä, kirjoittaa puheenjohtajamme Tuula Linna.

Suomi toipilaana – budjettiriihestä elvytystä ja ymmärtämystä oikeudenhoidonkin tärkeydelle Tuula Linna

17.09.2020

Lakimiesliitonkin esiin nostamat painotukset huomioitiin haastavissa olosuhteissa käydyssä budjettiriihessä. Toisaalta moni oikeudenhoidon kipeästi kaipaama euro jää tulevien lisätalousarvioiden varaan, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Yhdenvertaisuus on enemmän kuin sateenkaariprofiilikuvia Hälinen Janne

11.09.2020

Tällä viikolla olemme viettäneet Helsinki Pride -viikkoa, Suomen suurinta ihmisoikeustapahtumaa. On ilo huomata, miten monet yritykset ja yhteisöt ovat tänä päivänä osa pridea. Pelkkä sateenkaariprofiilikuva ei kuitenkaan riitä, vaan yhdenvertaisuuden tulisi näkyä koko toimintakulttuurissa.