Blogi

Keskustelua yhteisen liittomme nimestä, osa 2 Marika Valjakka

24.05.2022

Lakimiesliiton valtuuskunta velvoitti kevätkokouksessaan liiton hallituksen selvittämään Lakimiesliiton virallisen nimen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja tuomaan nimen muuttamista koskevat vaihtoehdot valtuuskunnan syyskokouksen 2022 päätettäväksi, kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja Marika Valjakka.

Jokaisen Venäjän hyökkäyssodan siviiliuhrin on saatava oikeutta – Suomi avustaa sotarikosten todistusaineiston keräämisessä Tuula Linna

21.05.2022

Venäjän hyökkäyssodan synnyttämien sotarikosoikeudenkäyntien määrä tulee olemaan käsittämätön. Humanitaarisen ja aseellisen avun lisäksi Ukraina tarvitsee myös valtavan määrän oikeudellista apua. On todella tärkeää, että Suomi tarjoaa kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle vapaaehtoisrahoitusta ja kansallisia asiantuntijoita. Voimme olla ylpeitä panostuksestamme ICC:n toimintaan, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Keskustelua yhteisen liittomme nimestä Marika Valjakka

09.05.2022

Lakimiesliiton nimestä on käyty viime viikkoina vilkasta keskustelua sosiaalisen median kanavissa. Osa keskusteluun osallistuneista jäsenistä haluaisi muuttaa liiton nimen, osa ei. Nuoret Juristit ry on myös tehnyt valtuuskunnalle tuoreen aloitteen siitä, että liiton hallitus velvoitettaisiin valmistelemaan sääntömuutos nimen vaihtamisesta sukupuolineutraaliksi. Aloite on asialistalla valtuuskunnan toukokuun lopun kokouksessa. Kaikissa tapauksissa liitto haluaa suojata sekä lakimies- että juristi-nimikkeiden käyttöä.

Etätyö sujuu, mutta kuormittaa Jaana Meklin

22.04.2022

Lakimiesliiton Palkkatutkimuksen mukaan moni on tyytyväinen etätyön sujumiseen. Silti etätyön lisääntyessä myös kuormitus ja työmäärä ovat lisääntyneet, ja palautuminen työpäivien jälkeen on entistä vaikeampaa. Stressin ja uupumisen merkit ovat huolestuttavia, Jaana Meklin kirjoittaa.

Turvallisuutemme nojaa vahvaan oikeusvaltioon Janne Laukkanen

06.04.2022

Hallitus teki kehysriihessä tärkeitä päätöksiä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Oikeudenhoidon osalta kehysriihi ei kuitenkaan paljon ottanut tai antanut. Oikeusvaltioomme on kuitenkin välttämätöntä panostaa. Sen varaan turvallisuutemmekin nojaa, kirjoittaa Lakimiesliiton viestintäjohtaja Janne Laukkanen.

Luottamusmiehestä liiton juristiksi Maria Färkkilä

11.03.2022

Aloitettuani luottamusmiehenä oivalsin, että roolissa pääsee vaikuttamaan paljon muuhunkin kuin yhteistoimintaneuvotteluihin; sain toimia sopijana, sovittelijana, työpaikan henkilöstöä koskevien asioiden neuvottelijana sekä tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmiehenä toimiminen oli minulle kokonaan uuden oikeudenalan, ammatillisen osaamisen kehittämisen sekä uuden uran avaava tilaisuus, kirjoittaa Lakimiesliiton juristi Maria Färkkilä.

Näyttöä sotarikoksista on kerättävä nyt, kun sota raivoaa Tuula Linna

07.03.2022

Sodan jälkeen seuraa jälleenrakentaminen. Konkreettisen korjaamisen lisäksi tärkeä osa kansakunnan henkistä jälleenrakennusta ovat sotarikosoikeudenkäynnit. Virallisen tutkinnan on oltava tehokas, jotta todisteet saadaan ajoissa talteen ja sotarikoksiin syylliset vastuuseen, Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna kirjoittaa.

Totta vai painajaista – painajaismaisesti totta Tuula Linna

25.02.2022

Lakimiesliitto tuomitsee jyrkästi kansainvälisen oikeuden loukkaukset ja sotatoimet Ukrainassa, liiton puheenjohtaja Tuula Linna kirjoittaa.

Oikeudenkäynnit etanavauhdissa – aikaa ostetaan rahalla ja korjausvelka kasvaa Tuula Linna

16.02.2022

Kansainvälisen oikeusvaltioindeksin valossa poljemme oikeudenhoidon kehittämisessä paikallamme. Oikeudenhoidon korjausvelkaa on vuosien varrella syntynyt kymmenien miljoonien edestä. Valtiolle on selvästi edullisempaa maksaa pahimmista viivästystapauksista hyvittelyrahoja kuin palkata riittävästi lainkäyttäjiä. Eduskuntavaalit ovat reilun vuoden päästä. Nyt on aika puhua oikeudenhoidon korjausvelasta ennen kuin selkärangat katkeavat, kirjoittaa liiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Ruotsinkielisiä lakimiehiä tarvitaan, mutta koulutuksen tulee olla varmalla rahoituspohjalla Tuula Linna

14.01.2022

Åbo Akademi sai oikeustieteen maisterien tutkinnonanto-oikeuden. On välttämätöntä, että Suomessa on riittävästi ruotsin kielen taitoisia juristeja. Yliopistokoulutuksen rahoituspohjan pitää kuitenkin olla vakaalla pohjalla, eikä se voi nojata liiaksi esimerkiksi lahjoitusprofessuureihin tai perustua aluepolitiikkaan. Valtiolla itsellään on oltava varaa rahoittaa riippumatonta tutkimusta ja opetusta.

Uudistunut yhteistoimintalaki lisää vuoropuhelua työpaikoilla Jaana Meklin

07.01.2022

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan vuoden alussa. Vanha laki on mielletty irtisanomislaiksi, vaikka sen alkuperäinen tarkoitus oli edistää ja lisätä yhdessä tekemistä työpaikoilla. Lakiuudistukseen kohdistui kovia odotuksia ja eduskunnan hyväksymä esitys onkin saanut osakseen sekä kiitosta että arvostelua.

Rauhallisen joulun toivotus Sinulle Marika Valjakka

23.12.2021

Hyvinvoinnin teemat ovat osa Lakimiesliiton strategiaa. Tasapainoinen työelämä kuuluu myös meille juristeille. Lepo on välttämätöntä. Toivottavasti joulun ja vuodenvaihteen aika antaa sinulle mahdollisuuden irtautua hetkeksi arjen kiireistä. Meillä kaikilla on oltava mahdollisuus rauhoittua, hiljentyä ja kerätä voimia. Voimia tarvitsemme kaikki, kirjoittaa hallituksemme puheenjohtaja Marika Valjakka.

Selittämättömiä vai selvittämättömiä palkkaeroja? Tuula Linna

21.12.2021

Selittämättömät palkkaerot naisten ja miesten välillä eivät ole kadonneet. Teollisuuspuolelta löytyy viime ajoilta raikkaita esimerkkejä palkkatasa-arvon kehittämisestä. Myös lakialalla olisi tarpeen käydä palkat läpi työpaikoilla palkka palkalta ja katsoa, onko verrannollista työtä tekevien palkkaeuro sukupuolineutraali, kirjoittaa puheenjohtajamme Tuula Linna

Perhevapaauudistus hyväksyttiin eduskunnassa – toivottuja askeleita kohti tasa-arvoista perhe- ja työelämää Maria Färkkilä

14.12.2021

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 7.12. perhevapaauudistuksen, joka tulee voimaan elokuussa 2022. Lakimiesliitto iloitsee, sillä tasa-arvoinen perhevapaajärjestelmä on myös eräs keskeinen liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite. Uudistus on hyvä alku ja toivomme, että se vaikuttaa nopeasti myös työ- ja perhe-elämän sitkeisiin sukupuolittuneisiin asenteisiin ja perhevapaiden tosiasialliseen tasaiseen jakautumiseen vanhempien kesken, kirjoittaa Lakimiesliiton juristi Maria Färkkilä blogissamme.

Korvausvelvollisuus kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin – Lakimiesliitto tyytyväinen edistämäänsä uudistukseen Jaana Meklin

11.11.2021

Eduskunta on vihdoin hyväksynyt Lakimiesliiton edistämän muutoksen työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevaan pykälään. Jatkossa työnantajien velvollisuus maksaa korvausta kilpailukieltosopimuksista laajenee koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Korvausvelvollisuus on aiheellinen, ja sen voi ennakoida myös vähentävän tarpeettomia sopimuksia.

Oikeustieteellinen koulutus sai perusteellisen ja laadukkaan arvioinnin Tuula Linna

06.11.2021

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) raportti oikeustieteellisestä korkeakoulutuksesta julkaistiin tällä viikolla. Raportti vahvistaa, että koulutus on vetovoimaista, mutta laatuun on panostettava. Tämä ei onnistu, elleivät sisäänottomäärät pysy kohtuullisina, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna blogissamme.

Miljoonat tytöt elävät ilman ihmisoikeuksia Tuula Linna

11.10.2021

Vuosittain 11. lokakuuta vietetään kansainvälistä YK:n tyttöjen päivää (International Day of the Girl Child). YK:n yleiskokous julisti vuonna 2011 teemapäivän, joka tukee kaikkia maailman tyttöjä. Tyttöjen päivä täyttää siis kymmenen vuotta tänä vuonna. Tyttöjen päivä muistuttaa siitä, että tytöillä on oikeus elää ilman syrjintää ja väkivaltaa sekä saada osakseen koulutusta ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Naistuomareiden musertavaan tilanteeseen Afganistanissa oltava ratkaisuja Tuula Linna

26.08.2021

Afganistanin nopeasti muuttunut tilanne hämmentää EU:ssa, mutta sen ei saa antaa lamaannuttaa toimintakykyä ja -halua. Afganistanissa on keskityttävä siihen, että niiden henkilöiden turvallisuus, jotka ovat rakentaneet Afganistanista oikeusvaltiota, ei ole uhattuna. Ensisijaisen tärkeää on saada maasta pois naistuomarit perheineen, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Suomalaiset tuomarit tarvitsevat jämeriä puolustajia Tuula Linna

07.07.2021

Lakimiesliitto pitää välttämättömänä selvityksen käynnistämistä tuomioistuinlaitoksen riippumattomuudesta. Suomalaisen oikeusjärjestelmän valuvikoja on epäselvyys siinä, mille viranomaiselle kuuluu tuomareiden riippumattomuuden turvaaminen. Tuomarit joutuvat jo nyt asiattomien sanallisten hyökkäysten kohteiksi. Lisäksi meidän on varauduttava oikeusjärjestelmäämme laaja-alaisesti horjuttaviin hyökkäyksiin, jotka eivät eurooppalaisessa tarkastelussa ole perusteettomia uhkakuvia, kirjoittaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Tuomioistuinharjoittelu - työssä oppimista vai siinä uupumista? Janne Hälinen

18.06.2021

Viime viikolla julkaistussa blogissa Lakimiesliiton oikeuspoliittinen lakimies Janne Hälinen kirjoitti tuomioistuinharjoittelun ongelmakohdista, etenkin paikoin kohtuuttomasta työkuormasta. Nyt hän tuo esiin, miten kuormaa voisi tehokkaasti keventää.