Blogi

Hurraa - Tuomioistuinvirasto tulee Tuula Linna

25.01.2019

Eduskunta on tänään 25.1. täysistunnossaan hyväksynyt Tuomioistuinviraston perustamisen (LaVM 13/2018 vp, HE 136/2018 vp). Koko lakimieskunta voi nostaa maljan ja toivottaa uuden viraston tervetulleeksi! Tarkoitus on, että virasto starttaa vuoden 2020 alusta.

Tuomioistuinviraston johtoon tarvitaan juristi Tuula Linna

16.01.2019

Tuomioistuinvirastoa koskeva lakivaliokunnan mietintö sisältää melkoisen paukun: tuomioistuinlakiin ei tule säännöstä siitä, että tuomioistuinviraston ylijohtajan tulisi olla oikeustieteen maisteri.

Tarvitsemme arvopuhetta lakimieskunnan roolista Tuula Linna

18.12.2018

Lakimiesliiton tuoreen valtuuskunnan keskivertojäsen on keski-ikäinen, hieman todennäköisemmin nainen kuin mies, asuu Etelä-Suomessa ja toimii piirun verran todennäköisemmin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Valtuuskunnan vaali ei innostanut äänestämään Asko Nurmi

26.10.2018

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalin äänestysprosentti oli 19,1. Valtuuskunnan puheenjohtaja Asko Nurmi pohtii blogikirjoituksessa syitä alhaiseen äänestysaktiivisuuteen.

Poliittisille barrikadeille vain oikeusvaltion tähden Antero Rytkölä

23.10.2018

"Poliittiset lakot eivät kuulu vaikuttamistyömme keinovalikoimaan, ellei kyse ole oikeusvaltion perusrakenteisiin kajoavista uhkista", kirjoittaa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

Ääni oikeusvaltiolle Paula Virrankoski

19.09.2018

Suomen tuomariliitto vetosi syyskuun alussa Suomen hallitukseen, jotta se käyttäisi kansainvälisiä suhteitaan Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuuden palauttamiseksi. Vetoomus tehtiin yhdessä pohjoismaiden, Viron ja Latvian tuomariyhdistyksen kanssa. Kunkin maan yhdistys esitti oman vetoomuksensa kotimaansa poliittisille päättäjille.

Tuomioistuinviraston etenemistä odotetaan – Vantaa toimiva sijaintipaikkakunta Antero Rytkölä

14.09.2018

Tuomioistuinvirastoa koskeva lakiesitys ei ole vielä odotuksista huolimatta edennyt eduskuntakäsittelyyn. Valtioneuvostossa asia on jäänyt pöydälle.

Työlainsäädäntöä uudistettava kokonaisuuksina Tilander Jore

12.09.2018

Viime viikkoina on lehtien palstoilla käyty kovaa sananvaihtoa irtisanomissuojasta ja sen kynnyksen alentamisesta pienissä yrityksissä. Asia nousi lainvalmisteluun kehysriihen myötä viime keväänä ja tuli monille aikamoisena yllätyksenä.

Oikeudenhoito kaipaa turvaa maalittamista vastaan Antero Rytkölä

03.07.2018

Maalittamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa kohdehenkilön toimintaa pyritään horjuttamaan informaatiovaikuttamisen keinoin. Kysymys on maalittamisesta tai "doxaamisesta", jossa kohteen yksityisiä tietoja kaivetaan esille eri lähteistä, muun muassa sosiaalisesta mediasta, sekä pyritään muodostamaan niitä eri yhteyksiin asettamalla vääristynyt sekä epäedullinen kuva henkilöstä.

Perhe + työ = itkupotkuraivari? Janne Laukkanen

08.06.2018

Onko lapsiperheen elo vain raskasta selviytymistaistelua? Jos me perheelliset saamme sen kuulostamaan siltä, eivät alhaiset syntyvyysluvut ole ihme. Todellisuudessa moni saa perheestä voimaa työhönsä ja sen soisi kuuluvan myös työpaikoilla.

Työaikalakiesitys lisää työaikajoustoja Jaana Meklin

28.05.2018

Esitys työaikalaiksi julkaistiin 21.5 samalla, kun se lähetettiin lainsäädännön arviointineuvoston käsiteltäväksi. Lakimiesliitto pitää hyvänä sitä, että lain soveltamisala pysyy laajana eli jatkossakin asiantuntijatyöhön ja keskijohtoon sovelletaan työaikalakia.

Palkkoihin liittyvistä epäkohdista pitää keskustella Jaana Meklin

15.05.2018

Lakimiesliitto tekee vuosittain tutkimuksen, jossa selvitetään muun muassa jäsenistön palkkoja ja niiden kehitystä. Talouselämä -lehti kirjoitti viimeisimmän tutkimuksen tuloksista keskittyen erityisesti naisten ja miesten palkkaeroihin. On hienoa, että palkoista ja palkkaeroista käydään julkisuudessa avointa keskustelua. Selvittämällä ja julkaisemalla palkkoja koskevaa tietoa haluamme liittona olla vauhdittamassa tätä keskustelua ja nostaa esille myös epäkohtia.

Työaikasuojelu kuuluu kaikille – myös asiantuntijoille ja esimiehille Jaana Meklin

06.04.2018

Nykyistä työaikalakia sovelletaan asiantuntijoihin, ainoastaan yrityksen ylin johto jää sen ulkopuolelle. Lakimiesliiton työmarkkinatutkimus kuitenkin osoittaa, että monilta puuttuu työajanseuranta kokonaan. Valmisteilla olevalta työaikalailta odotetaan parannuksia.Lakimiesliitto on ollut asiassa aktiivinen koko lainsäädäntöprosessin ajan, koska suurin osa sen jäsenkunnasta koostuu asiantuntija- ja johtamistyötä tekevistä henkilöistä.

Rohkeat puhujat antavat kasvot seksuaaliselle häirinnälle Janne Laukkanen

08.03.2018

Lakimiesliitto julkaisi tänään seksuaalista häirintää koskevan kyselyn tulokset. Luvut ovat karuja – ja jo tutuksi tulleita. Seksuaalista häirintää kohdataan myös oikeudenhoidon parissa. Juridiikan alalla työskentelevistä naisista 26 prosenttia on kohdannut seksuaalista häirintää työelämässä ja miehistä 6 prosenttia.

Onko lakimiesammatilla ja lakimiehillä tulevaisuutta? Antti Sorjonen

06.02.2018

Lakimiesliiton uusin toimielin tulevaisuusvaliokunta aloitti toimintansa 1.7.2017. Sen tehtävänä on tuottaa liitolle monenlaista tietoa ja innovaatioita. Toimiala on laaja kattaen yleisen tiedonkeruun, lakimiesidentiteetin ja liiton brändin vahvistamisen, koulutuksen ja ammatillisen osaamisen kehittämisen sekä erilaisten selvitysten ja tutkimusten koordinoinnin. Ei siis aivan vähäisiä asioita.

Eläinsuojelulaissa paljon poikkeuksia Paju Mia

15.01.2018

Joulukuun lopussa julkaistu esitysluonnos uudeksi laiksi eläinten hyvinvoinnista on hämmentävä. Teksti sisältää muotoiluja eläinten oikeudesta liikkumiseen ja lajityypilliseen käyttäytymiseen, mutta ongelmana ovat lukuisat poikkeukset.

Seksuaalista ahdistelua ei tule missään olosuhteissa hyväksyä. Tilander Jore

15.12.2017

Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaisemassa artikkelissa (Juristialan naiset kertovat häirinnästä, HS 10.12.2017) kerrottu, oikeudellisen alan työpaikoilla, järjestöissä ja koulutusyksiköissä ilmenevä seksuaalinen häirintä ja seksismi herättävät suurta pettymystä.

Opiskelijavalintauudistus saavutti oikiksen Hälinen Janne

02.11.2017

Oikiksissa tullaan ottamaan käyttöön osittainen todistusvalinta vuoden 2019 haussa. Tämä luonnollisesti herättää perusteltuja huolia, joihin tulee kiinnittää huomiota opiskelijavalintoja edelleen kehitettäessä.

Vaikenijan vastuu Sinikka Torkkola

25.10.2017

Olen ollut pitkään sitä mieltä, että vaikeneminen on paras tapa ottaa kantaa äärioikeiston ja fasistien toimintaan. Olen ajatellut, ettei pienelle marginaaliselle joukolle pidä antaa näkyvyyttä kommentoimalla heidän toimiaan. Valitettavasti olen joutunut muuttamaan mieltäni.

Perhevapaasyrjintä on lisääntynyt Paju Mia

02.10.2017

Syntyvyys on Suomessa laskenut ennätysalas. Yksi syy on perhevapaasyrjintä. Tasa-arvovaltuutettu aloitti 2.10. ”Raskaussyrjintä ei ole leikin asia” -kampanjan. Aikaisempi vastaava kampanja viisi vuotta sitten oli nimeltään ”Oikeutta odottaville”. Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran mukaan nyt on jopa enemmän syrjintää kuin vuoden 2012 kampanjaa aloitettaessa.