Kirjoituksen päiväys

15.12.2017← Katso kaikki blogit

Seksuaalista ahdistelua ei tule missään olosuhteissa hyväksyä. Tilander Jore

Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaisemassa artikkelissa (Juristialan naiset kertovat häirinnästä, HS 10.12.2017) kerrottu, oikeudellisen alan työpaikoilla, järjestöissä ja koulutusyksiköissä ilmenevä seksuaalinen häirintä ja seksismi herättävät suurta pettymystä.

Lakimiesliitto tuomitsee jyrkästi kaiken seksuaalisen häirinnän ja seksismin. Haluamme kiittää niitä rohkeita naisia, jotka ovat tuoneet nämä ilmiöt päivänvaloon.

Seksuaalinen ahdistelu, häirintä ja seksismi ovat vakavia asioita, joita ei missään olosuhteissa tule työelämässä tai muutoinkaan hyväksyä. Häirinnän kulttuuriin on puututtava päättäväisesti. Lainsäädännössä seksuaalinen ahdistelu on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta kielletään seksuaalinen häirintä, mikä voi ilmetä niin sanallisena kuin sanattomana tai fyysisenä luonteeltaan seksuaalisena ei-toivottuna käytöksenä.

Juristikunnalla on yhteiskunnassa erityinen vastuu ja asema oikeusvaltion ylläpitäjänä. Tämä pitää sisällään vastuun tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan toteuttamisesta sekä – luonnollisesti – lainsäädännön kunnioittamisesta ja noudattamisesta. Jokaisella meistä on velvollisuus puuttua ja tuoda ilmi, mikäli havaitsemme tai koemme seksuaalista, tai muuta häirintää ja epäasiallista käytöstä. Yhteisöihin on luotava kulttuuri, jossa kynnys puuttumiseen on matala.

Saadaksemme asiasta täsmällisempää tietoa laadimme koko juristikuntaa koskevan kyselyn ilmiöiden laajuudesta. Tämän lisäksi tulemme laatimaan ohjeistuksen seksuaalisen ahdistelun ja seksismin ehkäisemiseksi työpaikoilla sekä kutsumaan alan työnantajat, koulutusyksiköt ja järjestöt keskustelemaan toimenpiteistä häirinnän ja seksismin lopettamiseksi. Tulemme tekemään tätä työtä yhdessä koko juristikunnan kanssa.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton toiminnanjohtaja