Kirjoituksen päiväys

14.09.2018← Katso kaikki blogit

Tuomioistuinviraston etenemistä odotetaan – Vantaa toimiva sijaintipaikkakunta Antero Rytkölä

Tuomioistuinvirastoa koskeva lakiesitys ei ole vielä odotuksista huolimatta edennyt eduskuntakäsittelyyn. Valtioneuvostossa asia on jäänyt pöydälle.

Tuomiosituinviraston perustaminen on yksi viime vuosikymmenien tärkeimmistä oikeuspoliittista hankkeista.  Virastolle siirtyisivät oikeusministeriöstä sellaiset tuomioistuinten hallintoon, kehittämiseen ja organisointiin liittyvät tehtävät, jotka oikeusvaltioperiaatteiden mukaan tuleekin kuulua tuomioistuimille itselleen. Hanke on tärkeä tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden kannalta. Uskomme, että toteutuessaan uusi virasto tulee myös edistämään tuomioistuinten yhteistyötä ja oikeuslaitoksen tehokasta kehittämistä.

Viimemetreillä soraääniä on aiheuttanut viraston sijoittaminen Vantaalle. Tarjolla olisikin ollut useita hyviä vaihtoehtoja. Lakimiesliitossa tuemme kuitenkin vahvasti oikeusministeri Antti Häkkäsen linjausta sijoittaa virasto Vantaalle. Tukeemme ei vaikuta vähiten se, että virasto todella tarvitaan ja vääntö sijaintipaikkakunnasta ei saa hidastaa asian etenemistä. Vantaa tarjoaa virastolle erinomaiset toimintaedellytykset.                       

Odotamme, että tuomioistuinviraston sijaintipaikkaa koskeva erimielisyys ei enää hidasta hankkeen etenemistä, vaan asia mahdollisimman pian etenee eduskuntaan.

 

Kirjoittaja on Suomen Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja