Edunvalvonta

Lakimiesliitto hoitaa jäsentensä edunvalvontaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Edunvalvonnan perustana on lakimiesten  työ- ja virkasuhteen eduista huolehtiminen. Lakimiesliitto seuraa kiinteästi lakimiesten työmarkkinoita ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Tavoitteena on pitää lakimiesten kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Liitto on tehnyt useita tutkimuksia lakimiesten työllistymisestä ja pyrkii muun muassa vaikuttamaan oikeustieteellisten tiedekuntien sisäänottomääriin ja oikeustieteellisten tutkintojen sisältöön. Lakimiesten palkkatasoon vaikuttavat myös koulutuksen laatu ja yhteiskunnallinen arvostus.

Liitto valvoo, että oikeustieteellinen tutkinto pidetään pääsyvaatimuksena kaikkiin sellaisiin tehtäviin, joissa vaaditaan oikeudellisten kysymysten harkintaa.

Jäsenten ostovoima on turvattava ja sitä on parannettava. Lakimiesten ansiokehityksen tulee seurata vähintään yleistä ansiokehitystä. Jäsenten palkkauksen tulee perustua työn vaativuuteen ja vastuuseen, henkilökohtaiseen pätevyyteen ja työsuoritukseen.

Kaikilla lakimiehillä on oikeus ja ammattieettinen velvollisuus myös täydennyskoulutukseen. Työnantajalla on velvollisuus ja vastuu järjestää sekä tukea koulutusta. Täydennyskoulutuksen tulee seurata asioiden kehitystä ja ennakoida koulutuksen tarvetta. Täydennyskoulutuksella on oltava korkeat taso- ja laatukriteerit.