Ammatinharjoittajat ja yrittäjät

Lakimiesliiton yksityissektorin jäsenistä vajaa 20 % toimii joko ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Valtaosa ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenistä työskentelee asianajoalalla.

Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan tehtävänä on edistää ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenten asioita.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien yhteistä edunvalvontaa Lakimiesliitto tekee yhteistyössä akavalaisten liittojen kanssa. Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan edustaja toimii Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmä, jonka tavoitteena on ko. jäsenistön toimintaympäristön, toimeentulon sekä osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen.

Lakimiesliitto järjestää erityisesti ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenilleen suunnattuja koulutustilaisuuksia.

Lakimiesliiton yrittäjyyspalkinto jaetaan joka toinen vuosi Lakimiespäivän yhteydessä ansioituneelle, oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle lakimiehelle tunnustuksena yrittämisestä tai yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä.

Lakimiesliitto on ollut valmistelemassa vuonna 1995 toimintansa aloittaneen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan eli AYT:n perustamista. AYT-kassa maksaa jäsenilleen työttömyysajalta lakisääteisiä työttömyysetuuksia. Kassan hallinnossa toimii myös Lakimiesliiton jäseniä. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa ja Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa ovat kassan kokouksissaan 23.5.2019 hyväksyneet sopimuksen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sulautumisesta Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan 1.1.2020 lukien. Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Suomen Uusyrityskeskukset ry on julkaissut vuoden 2016 perustamisoppaan alkavalle yrittäjälle. Oppaassa on viimeisimmät tiedot muun muassa yrityksen verotuksesta, rahoituksesta, toimiluvista, työnantajavelvoitteista, kirjanpidosta sekä yrittäjän eläke- ja työttömyysturvasta. Verkkoversio ja mm. ruotsin ja englannin kieliset versiot löytyvät osoitteesta: www.perustamisopas.fi. Pdf-oppaan voit ladata tästä. Jäsenportaalista löydät laajemman, yli 300-sivuisen yrityksen perustamisoppaan.