Enterprise2017 -tapahtuma

Kuudennet valtakunnalliset #Enterprise2017 – Teknologiayrittäjyyspäivät järjestettiin Lahden Sibeliustalossa torstaina 21.9.2017. Tapahtuman järjestivät Tekniikan akateemiset TEK, Suomen Ekonomit ja Suomen Lakimiesliitto yhdessä paikallisten kumppanien LDIARY:n, Lahden Seudun Ekonomien ja Lahden Lakimiesyhdistyksen kanssa.

http://enterprise-2017.sivuviidakko.fi/ linkistä löytyy myös lisätietoja itse tapahtumasta.

Teksti Olli Manninen
Kuvat Lauri Rotko

Verkostoituminen on kaiken a ja o

Briljantti tuote tai palvelu ei takaa kansainvälistä menestystä tai liiketoiminnan kasvua. Verkostoituminen on kaiken avain liiketoiminnan kasvun kehittämisessä. Verkotu, verkotu, verkotu oli päivän mantra Enterprise2017 - Teknologiayrittäjyyspäivät -tapahtumassa.

Verkottuminen on kriittinen kilpailukykytekijä, onpa kyse sitten liiketoiminnan kehittämisestä tai akateemisen tutkimuksen edistämisestä. Innovaatiot syntyvät, kun nämä yhteisöt vuorovaikuttuvat keskenään.

Lahdessa järjestetyssä Enterprise2017-tapahtumassa kuultiin innostavia näkökulmia siihen, miten verkostoitumisen avulla luodaan uutta ja yllättävää.

”Verkostoituminen on meille keskeinen tapa toimia ja mennä eteenpäin”, sanoo esimerkiksi Fazer Myllyn johtaja Pekka Mäki-Reinikka.

Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä Fazer tekee tiiviisti yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Fazer-konsernin sisällä toimiva Renewal-toimisto tutkii omien sisäisten ja ulkoisten asiantuntijoiden kanssa, miten esimerkiksi maailman ruokatottomukset ja hyvinvointitrendit kehittyvät.

Renewal-toimisto operoi ikään kuin ajatushautomona ison konsernin sisällä.

”Meillä pitää olla riittävästi ihmisiä, jotka tulkitsevat hiljaisia signaaleja ja tunnistavat uusia tuote- tai palvelumahdollisuuksia”, Mäki-Reinikka sanoo.

Renewal-toimiston tutkimusten myötä Fazer on tuonut markkinoille useita uusia tuotteita. Yhtenä uutena, jännittävänä trendinä Mäki-Reinikka mainitsee brainfoodin eli aivoruuan.

”Aivot tarvitsevat aivan yhtä paljon ravintoa kuin keho”, hän sanoo.

Lepo, liikunta, ajattelu ja ravinto ovat hyvinvoinnin perustoja.

”Kauran fraktioinnilla voimme hyödyntää beetaglukaania tuotteissamme. Beetaglukaanin on tieteellisesti todistettu alentavan veren kolesterolia”, hän sanoo.

Löydös ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistyötä asiantuntevien insinöörien ja biokemistien kanssa.

Mäki-Reinikka mainitsee tehokkaina verkottumisen työkaluina yliopisto- ja tutkimuslaitosten yhteistyön ohella myös erilaiset mini challenget ja hackathonit.

”Fazer foodathonin tuloksena syntyi vegaaninen kananmuna”, Mäki-Reinikka sanoo.

Pekka Mäki-Reinikka, Fazer Mylly

 

Enemmän ideoita kaivataan

Uutta liiketoimintaa ja kasvua ei synny ilman uusia yrityksiä ja innovaatioita. Lahden alueella on korkeat odotukset Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT:n ja Lahden ammattikorkeakoulun tiivistyvästä yhteistyöstä. LUT ja LAMK muodostavat yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun Saimian kanssa LUT-konsernin.

LUT:in perustamasta yrityshautomosta on kuoriutunut start up -yrityksiä Lappeenrannan seudulle, ja uudistuvan yhteistyön myötä samaa yrityspöhinää toivotaan myös Lahden alueelle.

Ammattikorkeakouluilla on tärkeä alueellinen tehtävä tuottaa osaajia ja yrittäjiä elinkeinoelämän palvelukseen.

LUT:n ja GreenCampusInnovations Oyn hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö kuvailee Lahtea loistavaksi yritysyhteisöksi, jonka laadukas ammattikorkeakoulu ja sijainti lähellä pääkaupunkiseutua ja lentokenttää luovat hyvät edellytykset yrittäjyydelle.

Kasvun ja kansainvälistymisen suurin haaste ei ole Rönkön mukaan ole raha.

”Ideoiden ja yrittäjien puute on rahaa suurempi jarruttava tekijä innovaatioiden kehittämisessä”, Rönkkö arvioi.

Tuomo Rönkkö, LUT ja GreenCampusInnovations Oy
LUTin Tuomo Rönkön haastattelu:

 

Tiedon arvioiminen on vaativaa

Lämmitysratkaisuja valmistavan Oilonin hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo puhuu mieluummin kasvusta kuin kansainvälistymisestä. Teknologiateollisuusyrityksille kasvu tarkoittaa kansainvälistymisen välttämättömyyttä.

Kansainvälisille markkinoille tähtäävän yrityksen on Leiwon mukaan elintärkeää kaivaa esiin kaikki olennainen tieto markkinoista, kilpailutilanteesta ja kulttuurin toimintatavoista.

”Haastattele suomalaisia tai markkinoilla olevia yrityksiä, potentiaalisia asiakkaita sekä Finpron ja suurlähetystöjen edustajia ja arvioi, miten rakennat läsnäolosi markkinoilla”, Leiwo neuvoo.

Omien kokemustensa perusteella hän pitää kerätyn tiedon kriittistä arviointia erittäin tärkeänä ja isona kysymyksenä.

”Esimerkiksi Aasian markkinoilla on liikkeellä paljon epätotuuksia tai markkinaselvityksiä, jotka eivät pidä paikkaansa. Jälleenmyyjät eivät aina kerro totuutta tai antavat liian ruusuisen kuvan kilpailunäkymistä. Faktojen todentaminen vaatii paljon työtä”, hän sanoo.

Kansainvälistyminen vaatii Leiwon mukaan paljon jalkatyötä ja läsnäoloa markkinoilla.

”Kannattaa miettiä, miten olisi mahdollista integroitua markkinoille siellä jo olevien suomalaisten tai paikallisten yritysten kanssa. Kansainvälistyminen vaatii tietysti paljon pääomaa sekä paikallisen kulttuurin ja liiketoimintatapojen ymmärtämistä”, Leiwo sanoo.

Loistavinkaan teknologiainnovaatio ei löydä asiakkaitaan, elleivät nämä seikat ole hallussa.

Päivi Leiwo, Oilon
Oilonin Päivi Leiwon haastattelu:

 

Suurin on vasta edessä

ThingLink Europan myyntijohtaja Sani Leinon puheenvuoro sosiaalisen median merkityksestä liiketoiminnan kasvattamisen näkökulmasta vakuutti ja inspiroi.

”Suurin on vasta edessä. Somessa on valtava potentiaali bisneksen näkökulmasta. Liiketoiminta ei ole vielä siirtynyt someen. Nyt on aika harjoitella”, Leino innosti.

Maailman digitaalista tilaa raportoivan tutkimuksen mukaan internetiä käyttää neljä ja mobiilia viisi miljardia ihmistä, mutta sosiaalisen median penetraatio on vasta 34 prosenttia.

Sosiaalisen median käyttö on vielä vahvasti viihdepainotteista, mutta liiketoiminta on hyvää vauhtia tulossa sinne, missä massat keskustelevat ja vaihtavat ajatuksiaan. Leino kannustaa yrityksiä tarjoamaan mobiilioptimoituja palveluja ja vahvistamaan läsnäoloaan somessa.

Bisneksen suuri hyökyaalto saavuttaa somen viimeistään siinä vaiheessa, kun mobiilista internetistä tulee valtavirtaa käyttäjien keskuudessa. Se hetki on nyt. Verkon globaalilla markkinapaikalla kuka tahansa voi hankkia siivunsa bisneksestä tai haastaa perinteiset liiketoimintamallit disruptiivisilla innovaatioilla.

”Somessa pienikin voi olla suuri, ja sinne kannattaa mennä asiakkaiden vuoksi. Siellä asiakas määrittelee arvosi. Kun lunastat lupaukset, voit saavuttaa somessa oman alasi ilmaherruuden”, Leino uskoo.

Hän neuvoo kuitenkin miettimään analyyttisesti ja strategisesti, miten rakentaa omaa sosiaalisen median liiketoimintaa.

”Tämän yhteiskunnan omituinen tilanne on, että on kaikenmoisia digiloikkia. Ei kannata hötkyillä vaan miettiä rauhassa ja systemaattisesti, miten tuoda osaamisensa sosiaaliseen mediaan”, Leino sanoo.

Vaikka sosiaalinen media on vain yksi kanava tavoittaa asiakas, se voi olla tietyissä kohderyhmissä tehokas ja tuottava. Leino mainitsee muutaman kotimaisen esimerkin.

”Kelan chattibotti on mainio esimerkki palvelusta, joka tavoittaa nopeasti nuoret opiskelijat. Kotipizzan kotibotti tekee ruokatilauksista helppoa. Lassila & Tikanojan Kikka-robottichat auttaa kierrätyksessä”, hän luettelee.

Asiakassuhteen kehittäminen sosiaalisessa mediassa ja myynnissä on luottamuksen rakentamista.
”Asiakassuhde on pidempi kuin yksittäinen kauppa. Myynti on asiakkaan auttamista ja heidän ongelmiensa ratkaisemista. Ihmiset ostavat tuotteita ja palveluja eniten niiltä, joihin he luottavat”, Leino muistuttaa ja ottaa esiin tuoreet Edelmanin Trust Barometer -tutkimuksen tulokset.

Ystävien tai omien viiteryhmien kokemukset painavat enemmän kuin brändinomistajien viestit.

Sani Leino, ThingLink
Digitaalisen markkinoinnin gurun Sani Leinon haastattelu:

https://youtu.be/BDEcNlxakYA

 

Kuutio lensi vilkkaasti yleisössä, kun osallistujat esittivät lisäkysymyksiä alustajille. Oikeustieteiden ja kauppatieteiden maisteri Katariina Kuusiluoma Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oysta halusi kuulla lisää, miten yrittäjä voi kehittää omaa sisäistä vahvuuttaan.