Järjestötoiminta

Lakimiesliitto järjestää jäsenilleen koulutusta ja tapahtumia sekä tarjoaa laadukkaita jäsenpalveluja ja -etuja. Lakimiesliitossa näitä asioita valmistelee jäsenpalveluvaliokunta. Lakimiesliitto toivoo saavansa jäsenistöltä ideoita ja palautetta toiminnasta. Ideat ja palautteet ottaa kiitollisena vastaan järjestöpäällikkö Olli Niemi.

Jäsenpalveluvaliokunnan toiminnan painopisteet ovat:

 • erilaiset tapahtumat
 • jäsenpalvelut
 • jäsenhankinta
 • järjestökoulutus
 • jäsenetujen kehittäminen
 • järjestötiedotus
 • aluetoiminta ja alueasiamiehet
 • senioritoiminta

Tavoitteet

 Valiokunnan tavoitteina on:

 •  tehostaa jäsenhankintaa yhdessä jäsenyhdistysten kanssa
 •  parantaa tiedotusta järjestötoiminnasta
 •  selvittää Akavan alueverkostojen, luottamusmiesten ja liiton alueasiamiesten yhteistyötarvetta ja -mahdollisuuksia

… ja järjestää:

 •  valtakunnallinen kesätapahtuma
 •  järjestöseminaari jäsenyhdistysten edustajille
 •  valmistujaistilaisuudet
 •  uravalmennuksia
 •  lakimiesiltoja eri paikkakunnilla
 •  aluemiesseminaari
 •  golf-, tennis-, juoksu- ja muita urheilutapahtumia
 •  pääkaupunkiseudun kunta-, tuomari- ja kesätapaamiset

Lisäksi kulttuuritoimikunta ja senioritoimikunta järjestävät tapahtumia. Tarkemmat tiedot tapahtumista saat tapahtumakalenterista.

Seniorit

Suomen Lakimiesliitossa on n. 1600 eläkeläisjäsentä. Lakimiessenioreita on tätäkin enemmän. Useimmat lakimiesseniorit ovat virkeitä, toimeliaita ja vahvasti mukana osallistuvia. He haluavat keskusteluyhteyksiä, toisten lakimiesten seuraa ja yhteistoimintaa. Monet haluaisivat edelleen seurata nopeasti muuttuvaa lainsäädäntöä ja pysyä muutoinkin mukana yleisessä yhteiskunnallisessa kehityksessä. Tässä tarkoituksessa Lakimiesliiton toimesta on käynnistetty senioritoiminta. Sen tehtävänä on:

 • pitää yhteyttä lakimiessenioreihin ja antaa heille virikkeitä
 • järjestää senioreille tarkoitettuja tilaisuuksia, kuten keskustelu-, esitelmä- ja opetustilaisuuksia, matkoja, retkiä ja tutustumiskäyntejä sekä kokouksia
 • toimia muutoinkin lakimiesseniorien hyväksi mm. lisäämällä heidän viihtyisyyttään
 • edistää Lakimiesliiton pyrkimyksiä. Lakimiesseniorien toiminta on avointa kaikille eläkkeellä oleville lakimiehille (ja varanotaareille)