Julkinen sektori

Lakimiesliitto edustaa julkisella sektorilla (valtio, kunta ja kirkko) ja yliopistoissa työskenteleviä lakimiehiä.

Lakimiesliitto valvoo julkisen sektorin ja yliopistosektorin jäsentensä niin ammatillisia, taloudellisia kuin yhteiskunnallisiakin etuja. Keskeisellä sijalla ovat virka- ja työehtosopimukset. Edunvalvontatyössä liitto tekee yhteistyötä Akava -keskusjärjestön, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn sekä akavalaisten liittojen kanssa.

AKAVA-yhteistyö, JUKO ja JEA

Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava edustaa jäsenliittojaan työelämää ja elinkeinopolitiikkaa koskevissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tekee edunvalvontatyötä kotimaassa, Euroopan unionissa ja kansainvälisissä yhteisöissä. Lakimiesliiton edustajat toimivat aktiivisesti Akavan eri toimielimissä päämääränään lakimiesten kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttaminen.

Julkisella sektorilla työskentelevien jäsenten virka- ja työehtosopimusneuvotteluja ja sopimustoimintaa Lakimiesliitto hoitaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta, johon kuuluu yhteensä 32 eri liittoa joko suoraan tai vaaliliittojen kautta. Lakimiesliitto on JUKO ry:n jäsenenä vaaliliitto Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA:n kautta. JEA:n jäsenliittoja Suomen Lakimiesliiton lisäksi ovat Akavan Erityisalat, Driftingenjörsförbundet i Finland, Suomen Ekonomit, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, Tekniikan Akateemisten Liitto, Tradenomiliitto,  Insinööriliitto IL ry ja Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL .

JUKO ry hoitaa virka- ja työehtosopimusten sopimus- ja neuvottelutoiminnan valtion, kunnan, kirkon ja yliopistojen sektoreilla toimivien korkeastikoulutettujen palkansaajien osalta. Lisäksi JUKO ry:n edustajat istuvat erilaisissa ministeriöiden toimielimissä ja työryhmissä. Lakimiesliiton edustajat ovat aktiivisesti mukana JUKO ry:n, JEAn eri toimielimissä sekä JUKO ry:n edustajina edellä mainituissa ministeriöiden toimielimissä ja työryhmissä.

JUKO ry:n valtiosektorilla toimii kummiasiamiesorganisaatio. Kummiasiamiehet ovat JUKO ry:n eri liittojen toimihenkilöitä, jotka toimivat tarvittaessa virastojen ja laitosten luottamusmiesten tukihenkilöinä muun muassa palkkausjärjestelmäneuvotteluissa ja organisaatiomuutostilanteissa sekä muissa virastoa koskevissa hankalissa neuvottelutilanteissa.

Lakimiesliitossa julkisen sektorin edunvalvonnasta vastaa hallituksen apuna julkisen sektorin valiokunta.