Virka- ja työehtosopimukset

Julkisella sektorilla työskentelevien jäsenten neuvottelu- sekä virka- ja työehtosopimustoiminnan Lakimiesliitto hoitaa Julkisen sektorin koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta. Lakimiesliitto kuuluu JUKOon Julkisen Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n yhtenä jäsenjärjestönä. Lakimiesliitolla on merkittävä rooli JUKOn toimielimissä.

JUKO neuvottelee valtakunnallisena pääsopijajärjestönä julkisen sektorin akavalaisten ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset. JUKO ry:n nimissä on keskustason virka- ja työehtosopimusten lisäksi lukuisia paikallisia tai virasto- ja laitoskohtaisia sopimuksia. Julkisella sektorilla lakimiehiinkin sovellettavat työehtosopimukset löytyvät alla olevista linkeistä:

Valtiosektori: www.vm.fi

Kuntasektori: www.kuntatyonantajat.fi/

Yliopistosektori: http://www.sivistystyonantajat.fi/

Kirkon sektori: www.evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/sopimukset

Muita hyödyllisiä linkkejä: