Koulutuspolitiikka

Lakimiesliiton koulutuspoliittinen edunvalvonta tukee liiton muuta edunvalvontaa. Lakimiesliiton näkemyksillä on vaikutusta oikeustieteen koulutuksen kehittämiseen. Koulutuspoliittista edunvalvontaa harjoitetaan myös Akavan kautta.

Koulutuspoliittisen edunvalvonnan lähtökohtia ovat toimivat yhteistyösuhteet virkamiehiin ja poliitikkoihin, oikeustieteellisiin koulutusyksiköihin ja oikeustieteen opiskelijoiden järjestöihin. Liiton aktiivien ja läheisten sidosryhmien asiantuntemusta hyödynnetään kattavasti.

Viime vuosien aikana liitto on esimerkiksi ottanut kantaa työmarkkinoiden tarpeita vastaavien oikeustieteellisen alan koulutusmäärien puolesta, kannattanut yliopistojen pääsykoejärjestelmää erityisesti oikeustieteellisen alan osalta ja puolustanut alan tutkinnon yleistutkintoluonnetta. Liiallinen erikoistuminen voisi johtaa tarpeettoman kapea-alaisiin tutkintoihin ja kitkaan nuorten juristien työmarkkinoilla. Tarkempia linjauksia on kirjattu Lakimiesliiton koulutuspoliittiseen ohjelmaan, joka on hyväksytty Lakimiesliiton valtuuskunnassa vuonna 2020.

Lakimiesliitto tutkii myös oikeustieteellisen koulutuksen laatua ja sen antamia työelämävalmiuksia vuosittain toteutettavan Lakimiesliiton sijoittumistutkimuksen muodossa. Uusimman tutkimuksen löydät täältä.

Lakimiesliiton tulevaisuusvaliokunta vastaa koulutuspolitiikkaa koskevien asioiden valmistelusta ja suunnittelusta.