Lakimies- ja juristi-nimikkeet

Lakimiesliiton ohje nimikkeiden ”juristi” ja ”lakimies” käyttämisestä

Nimikkeet ”juristi” ja ”lakimies” ovat synonyymejä, joilla on vakiintunut merkityssisältö. Tämän ohjeen tarkoituksena on näiden nimikkeiden käyttöä selkeyttämällä lisätä suuren yleisön luottamusta ja oikeusturvaa sekä ehkäistä nimikkeiden harhaanjohtavaa käyttöä esimerkiksi oikeudellista neuvontaa annettaessa.

Oikeustieteen maisterin (aiemmin oikeustieteen kandidaatti) tutkinto on eri oikeudenalat kattava ylempi yliopistollinen yleistutkinto. Sen suorittaminen on lakisääteisenä kelpoisuusvaatimuksena moneen juristiammattiin tai -virkaan, kuten tuomarina, syyttäjänä tai asianajajana toimimiseen.

Lakimiesliitto ohjeistaa, että nimikkeitä ”juristi” tai ”lakimies” käytetään yleisesti vain ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon (OTM/OTK) suorittaneista henkilöistä.

”Juristin” tai ”lakimiehen” ammatillisen nimikkeen käytöstä on esiintynyt epäselvyyttä. Näitä nimikkeitä on virheellisesti käytetty esimerkiksi kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tai hallintotieteen maisterin tutkinnon suorittaneista henkilöistä tai oikeustieteellisen jatkotutkinnon (OTL tai OTT), mutta ei edellä mainittua ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa suorittaneista henkilöistä. Ulkomailla suoritettu tutkinto voidaan tiettyjen lakisääteisten edellytysten täyttyessä rinnastaa ylempään oikeustieteelliseen korkeakoulututkintoon.

Ohjeistuksen voi myös ladata täältä.