Oikeuspolitiikka

Lakimiesliitto on arvostettu oikeuspoliittinen toimija. Liitto osallistuu aktiivisesti lainsäädännön ja oikeuselämän kehittämiseen maamme lakimiehiä edustavana asiantuntijajärjestönä. Lakimiesliitto tuo oikeuspoliittiseen keskusteluun käytännön juristien näkökulman, joka perustuu luottamushenkilöstön ja toimiston korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen.

Lakimiesliitto antaa vuosittain kymminiä lausuntoa eri ministeriöille lainvalmisteluhankkeiden sisällöstä. Liiton edustajia kuullaan sekä ministeriöiden työryhmissä että eduskunnan lakivaliokunnassa merkittävistä lainsäädäntöhankkeista päätettäessä. Liiton yhteistyösuhteet sekä lainvalmistelijoihin että eduskunnan virkamiehistöön ja kansanedustajiin ovat toimivat.

Lakimiesliitossa oikeuspolitiikasta vastaa hallituksen apuna oikeuspoliittinen valiokunta.