Opiskelijat

Opiskelijoiden asemaan Lakimiesliitossa on viime vuosina kiinitetty erityistä huomiota. Opiskelijat ovat Lakimiesliiton tulevaisuus ja näin yksi tärkeimmistä jäsenryhmistä. Lakimiesliiton hallitukseen onkin vuonna 2011 valittu opiskelijajäsen ja opiskelijat ovat vuonna 2010 saaneet uusia edustuspaikkoja moniin liiton valiokuntiin. Myös näiden paikkojen kautta opiskelijoiden ääni kuuluu Lakimiesliiton toiminnassa voimakkaampana ja opiskelijoihin kohdistetut palvelut ja edunvalvonta kehittyy jatkuvasti.

Opiskelijoiden ääni Lakimiesliitossa

Opiskelijavaliokunta tuo esiin opiskelijoiden asioita ja ääntä Lakimiesliiton toiminnassa. Opiskelijavaliokunta on luottamustoiminen kokoonpano, joka koostuu pääasiallisesti Liiton jäsenyhdistyksinä toimivien ainejärjestöjen nykyisistä ja entisistä puheenjohtajista. Valiokunnan puheenjohtaja toimii myös Lakimiesliiton hallituksessa. Myös hallituksen opiskelijajäsen on opiskelijavaliokunnan jäsen.