Korkeakouluharjoittelu

Hyvästä harjoittelupaikasta hyvää mainetta! Muistilista työpaikoille ja työntekijöille korkeakouluharjoittelusta.

Harjoittelu on tärkeä osa opintoja ja tulevaa työuraa. Harjoittelu on opiskelijalle tärkeä tilaisuus saada kokemus oman alan töistä, ja parantaa mahdollisuuksiaan työllistyä valmistumisen jälkeen. Opiskelijan silmissä työpaikan imago rakentuu pitkälti sen perusteella, millaisia harjoitteluita siellä järjestetään. Harjoittelijan rekytointi on mahdollisuus lisätä työpaikan tunnettuutta ja kouluttaa työpaikalle räätälöityä uutta osaamista. Harjoittelun onnistumiseksi on olennaista riittävästi resursoitu ohjaus sekä opiskelijalle mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen.
Linkin takaa saat muistilistat työpaikoille, korkeakouluille ja opiskelijoille hyvään korkeakouluharjoitteluun. Työpaikoille tarkoitetun muistilistan ajatuksen on tukea niitä tärkeässä tehtävässään hyvän korkeakouluharjoittelun mahdollistajina.
 
Muistilistat ovat Akavan opiskelijoiden yhdessä akavalaisten liittojen kanssa kokoamia. Harjoittelun käytäntöjä ja omia tavoitteita sille on hyvä pohtia myös alakohtaiset erityispiirteet huomioiden.

Akavan harjoittelusuosituksiin pääset tutustumaan täältä.