Palkkasuositukset

Lakimiesliiton hallitus vahvistaa vuosittain vähimmäispalkkasuositukset.

Palkkasuositus perustuu Lakimiesliiton palkkatutkimuksesta saatuihin tietoihin yksityissektorilla vastavalmistuneille maksettavista mediaanipalkoista. Palkkasuositus antaa jäsenelle apua uran alkuvaiheen palkkaneuvotteluihin.

Palkkasuositukset ovat ainoastaan ohjeellisia. Palkkaukseen vaikuttavat myös muun muassa työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus ja mahdolliset lisäopinnot. Varatuomarin arvo tai muu erityispätevyys tulee ottaa huomioon palkkausta korottavana tekijänä.

Vastavalmistuneiden oikeustieteen maistereiden vähimmäispalkkasuositus vuodelle 2018 on 4150 euroa kuukaudessa.

Liiton hallitus nosti suositusta viime vuodesta 1,7 prosentilla. Vähimmäispalkkasuositukset perustuvat Lakimiesliiton viimeisimpään palkkatutkimukseen, joka on tehty lokakuun 2017 palkoista. Palkkasuosituksesta päätettäessä huomioitiin vastavalmistuneiden juristien parantunut työtilanne viime vuoteen verrattuna. Lisäksi nyt tehdyn korotuksen määrä mukailee yleistä linjaa palkankorotuksissa. Liitto julkaisee palkkatutkimuksesta yhteenvedon kaikkien tulosten valmistuttua.

Vara- ja oikeusnotaarien vähimmäispalkkasuositus on 3218 euroa kuukaudessa.

Vähimmäispalkkasuosituksena lakimiestehtävissä toimiville oikeustieteen ylioppilaalle vuonna 2018 Lakimiesliitto suosittelee seuraavaa:

opintopisteet

kuukausipalkka

tuntipalkka

< 60 op

1930 – 2165 euro/kk

12,20 - 13,70 euroa/h

61 - 120 op

2165 – 2520 euroa/kk

13,70 - 15,90 euroa/h

121 - 180 op

2520 – 2850 euroa/kk

15,90 - 18,00 euroa/h

181 - 240 op

2850 – 3245 euroa/kk

18,00 – 20,50 euroa/h

> 240 op

3245 – euroa/kk

20,50 – euroa/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palkkasuositustaulukko pdf:nä tästä.