Palkkasuositukset

Lakimiesliiton hallitus vahvistaa vuosittain vähimmäispalkkasuositukset.

Palkkasuositus perustuu Lakimiesliiton palkkatutkimuksesta saatuihin tietoihin, yleiseen työmarkkinatilanteeseen, yleiseen palkkakehitykseen ja inflaatiotasoon. Palkkasuositus antaa jäsenelle apua uran alkuvaiheen palkkaneuvotteluihin.

Palkkasuositukset ovat ohjeellisia. Palkkaukseen vaikuttavat myös muun muassa työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus ja mahdolliset lisäopinnot. Varatuomarin arvo tai muu erityispätevyys tulee ottaa huomioon palkkausta korottavana tekijänä.

Vuonna 2021 vähimmäispalkkasuositus oikeustieteen maisterille on 4 390 euroa kuukaudessa 

Lakimiesliiton hallitus korotti vähimmäispalkkasuositusta noin 0,9 prosentilla vuodesta 2020.  Myös oikeustieteen opiskelijoiden vähimmäispalkkasuosituksiin tehtiin vastaava korotus. Lue 

Vähimmäispalkkasuosituksena lakimiestehtävissä toimiville oikeustieteen ylioppilaalle vuonna 2021 Lakimiesliitto suosittelee seuraavaa:

Opintopisteet

Kuukausipalkka

Tuntipalkka

< 60 op

2040–2290 euro/kk

12,9–14,5 euroa/h

61–120 op

2290–2660 euroa/kk

14,5–16,8 euroa/h

121–180 op

2660–3020 euroa/kk

16,8–19,1 euroa/h

181–240 op

3020–3430 euroa/kk

19,1–21,7 euroa/h

> 240 op

3430– euroa/kk

21,7– euroa/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue myös palkkasuosituksia koskeva uutisemme täältä.