Palkkasuositukset

Lakimiesliiton hallitus vahvistaa vuosittain vähimmäispalkkasuositukset.

Palkkasuositus perustuu Lakimiesliiton palkkatutkimuksesta saatuihin tietoihin yksityissektorilla vastavalmistuneille maksettavista mediaanipalkoista. Palkkasuositus antaa jäsenelle apua uran alkuvaiheen palkkaneuvotteluihin.

Palkkasuositukset ovat ainoastaan ohjeellisia. Palkkaukseen vaikuttavat myös muun muassa työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus ja mahdolliset lisäopinnot. Varatuomarin arvo tai muu erityispätevyys tulee ottaa huomioon palkkausta korottavana tekijänä.

Vastavalmistuneiden oikeustieteen maistereiden vähimmäispalkkasuositus vuodelle 2019 on 4290 euroa kuukaudessa.

Oikeus- ja varanotaareiden vähimmäispalkkasuositus vuodelle 2019 on 3230 euroa kuukaudessa.

Liiton hallitus nosti suositusta viime vuodesta 3,4 prosentilla. Vähimmäispalkkasuositukset perustuvat Lakimiesliiton viimeisimpään palkkatutkimukseen, joka on tehty lokakuun 2018 palkoista. Palkkasuosituksesta päätettäessä huomioitiin vastavalmistuneiden juristien parantunut työtilanne viime vuoteen verrattuna. Lisäksi nyt tehdyn korotuksen määrä mukailee yleistä linjaa palkankorotuksissa. Liitto julkaisee palkkatutkimuksesta yhteenvedon kaikkien tulosten valmistuttua.

Vähimmäispalkkasuosituksena lakimiestehtävissä toimiville oikeustieteen ylioppilaalle vuonna 2019 Lakimiesliitto suosittelee seuraavaa:

Opintopisteet

Kuukausipalkka

Tuntipalkka

< 60 op

1990 – 2240 euro/kk

12,60 - 14,20 euroa/h

61 - 120 op

2240 – 2600 euroa/kk

14,2- 16,4 euroa/h

121 - 180 op

2600 – 2950 euroa/kk

16,40 - 18,60 euroa/h

181 - 240 op

2950 – 3350 euroa/kk

18,60 – 21,20 euroa/h

> 240 op

3350 – euroa/kk

21,2 – euroa/h