Palkkasuositukset

Lakimiesliiton hallitus vahvistaa vuosittain vähimmäispalkkasuositukset.

Palkkasuositus perustuu Lakimiesliiton palkkatutkimuksesta saatuihin tietoihin, yleiseen työmarkkinatilanteeseen, yleiseen palkkakehitykseen ja inflaatiotasoon. Palkkasuositus antaa jäsenelle apua uran alkuvaiheen palkkaneuvotteluihin.

Palkkasuositukset ovat ohjeellisia. Palkkaukseen vaikuttavat myös muun muassa työn vaativuus, paikkakuntakohtaiset erot, aikaisempi työkokemus ja mahdolliset lisäopinnot. Varatuomarin arvo tai muu erityispätevyys tulee ottaa huomioon palkkausta korottavana tekijänä.

Vuonna 2022 vähimmäispalkkasuositus oikeustieteen maisterille on 4 470 euroa kuukaudessa.

Lakimiesliiton hallitus korotti vähimmäispalkkasuositusta noin 1,8 prosentilla vuodesta 2021. Myös oikeustieteen opiskelijoiden vähimmäispalkkasuosituksiin tehtiin vastaava korotus.

Vähimmäispalkkasuosituksena lakimiestehtävissä toimiville oikeustieteen ylioppilaalle vuonna 2022 Lakimiesliitto suosittelee seuraavaa:

Opintopisteet

Kuukausipalkka

Tuntipalkka

< 60 op

2080–2330 euro/kk

13,2–14,7 euroa/h

61–120 op

2330–2710 euroa/kk

14,7–17,2 euroa/h

121–180 op

2710–3070 euroa/kk

17,2–19,4 euroa/h

181–240 op

3070–3490 euroa/kk

19,4–22,1 euroa/h

> 240 op

3490– euroa/kk

22,1– euroa/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue myös vuoden 2022 palkkasuosituksia koskeva uutisemme täältä.