Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvotyöllä on Lakimiesliitossa pitkät perinteet. Ammattiliittojen joukossa Lakimiesliitto oli yksi edelläkävijöistä perustaessaan tasa-arvojaoston vuonna 1989. Jaosto perustettiin seuraamaan, ja kokoamaan tietoa sekä tekemään selvityksiä liiton nais- ja miesjäsenten asemasta työelämässä, palkkauksesta ja muista tasa-arvoon liittyvistä asioista.

Vuosien kuluessa yhdenvertaisuusasiat nousivat esille yhteiskunnassa ja mediassa. Tasa-arvojaostossa nähtiin myös tarpeelliseksi ottaa yhdenvertaisuusasiat mukaan toimintaan ja lopulta jaoston nimi muutettiin vuonna 2012 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaostoksi.

Kehityksen suunta on ollut oikea, mutta edelleen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on kehitettävä myös lakimiesten keskuudessa. Erityisen onnistunut toimintamuoto on ollut Justitian salonki, joka on avoin keskustelusarja ajankohtaisista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Salonki on avoin kaikille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostuneille lakimiehille, siis myös muille kuin Lakimiesliiton jäsenille.

Lakimiesliitto on julkaissut tasa-arvosuunnitelman ja tasa-arvoselvityksen vuonna 2002. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty vuonna 2011.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin liittyvät julkaisut

Keskusjärjestöjen yhteinen Tasa-arvo-opas (2016, pdf-tiedosto, 40 sivua)

Lakimiesliiton Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (2011, pdf-tiedosto, 10 sivua)