Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvotyöllä on Lakimiesliitossa pitkät perinteet. Ammattiliittojen joukossa Lakimiesliitto oli edelläkävijöitä perustaessaan tasa-arvojaoston vuonna 1989. Jaosto perustettiin seuraamaan, ja kokoamaan tietoa sekä tekemään selvityksiä liiton nais- ja miesjäsenten asemasta työelämässä, palkkauksesta ja muista tasa-arvoon liittyvistä asioista.

Vuosien kuluessa yhdenvertaisuusasiat nousivat esille yhteiskunnassa ja mediassa. Niinpä liiton toimintaankin nähtiin tarpeelliseksi ottaa yhdenvertaisuusasiat mukaan tasa-arvoasioiden rinnalle.  Nyttemmin Lakimiesliitossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden edistäminen kuuluu kiinteänä osana edunvalvontavaliokuntien toimintaan. Erillistä jaostoa ei enää ole, vaan päävastuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden seurannasta, edistämisestä ja vaikuttamisesta kuuluu työelämätoimikunnalle. Työelämätoimikunta raportoi liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden toteutumisesta liiton hallitukselle.

Kehityksen suunta on ollut oikea, mutta edelleen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on kehitettävä myös lakimiesten keskuudessa.

Lakimiesliitto julkaisi ensimmäisen edunvalvonnallisen tasa-arvosuunnitelman ja tasa-arvoselvityksen vuonna 2002.  Syksyllä 2018 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet päivitettiin toista kertaa. Tuoreimmat tavoitteet löydät alta.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin liittyvät julkaisut

Lakimiesliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet 2018 (pdf)

Keskusjärjestöjen yhteinen Tasa-arvo-opas 2016 (pdf)

Tämän sisällön näyttäminen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.