Työmarkkinaedunvalvonta

Edunvalvonnalla vaikutetaan siihen, että lakimiehillä on kilpailukykyinen palkka ja asianmukaiset työ- ja virkasuhteen ehdot.

Jäsenkunnasta noin 47 prosenttia työskentelee julkisella sektorilla ja 53 prosenttia yksityisellä sektorilla. Lakimiesliitto on aktiivisesti mukana edunvalvonnassa niin keskusjärjestötasolla, neuvottelujärjestöissä, liittotasolla kuin paikallisella tasollakin.

Lakimiesliiton työmarkkinarahasto mahdollistaa uskottavan neuvottelutoiminnan ja turvaa jäsenten talouden työtaistelutilanteissa ja sellaisiin valmistauduttaessa.

Liitto huolehtii lakimiesyrittäjien ja ammatinharjoittajien asemasta ja ottaa huomioon yrittäjien asiat toiminnassaan. Työmarkkinaedunvalvonta on keskeinen osa Lakimiesliiton toimintaa ja liiton jäsenyyttä. Liiton henkilöstön, jäsenten ja luottamushenkilöiden yhteistyöllä saamme tuloksia lakimiesten työelämän, työsuhteen ehtojen sekä palkkauksen kehittämisessä.