Työmarkkinaneuvottelut 2019-2020

Lakimiesliitto on aktiivisesti mukana työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta.

Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander toimii JUKOn puolella hallituksen ja valtion neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin toimii YTN:n hallituksen jäsenenä.

Lakimiesliiton neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläinen hoitaa julkisen sektorin edunvalvontaa ja toimii valtiosektorilla monen viraston luottamusmiesten kummiasiamiehenä. Venäläinen on myös JUKOa edustavana jäsenenä mm. VM:n työaikatyöryhmässä ja useissa virastojen taustaryhmissä. Lakimies Petteri Kivelä vastaa koko Lakimiesliiton järjestövalmiudesta ja toimii myös valtiosektorilla kummiasiamiehenä.

JUKOon kuuluu 36 eri liittoa suoraan tai Lakimiesliiton tavoin vaaliliittojen kautta. JUKO hoitaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluja, jotka koskevat valtiolla, kunnissa, kirkossa ja yliopistoissa toimivia yli 200 000 korkeakoulutettua palkansaajaa.

YTN on ylempien toimihenkilöiden yksityissektorin neuvottelujärjestö, jossa Lakimiesliitto on jäsenenä. YTN:n katon alla on 20 liittoa ja 170 000 jäsentä, jotka työskentelevät asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Työmarkkinaneuvotteluissa sovitaan käytännössä kaikista työsuhteen kehysehdoista. Julkisella puolella kaikki ovat yhden ja saman TESin tai VESin piirissä. Yksityisellä puolella kyse on samasta asiasta: raami sovitaan ja työpaikkakohtaisesti voidaan sopia muuta. Neuvottelutulokset antavat selkänojaa myös sopimuksettomille aloille.

 

TYÖMARKKINANEUVOTTELUJA KOSKEVAT TIEDOTTEET:

23.1.2020 Yliopistosektorin neuvottelijat aloittavat työehtosopimusneuvottelut yhteisellä seminaarilla

15.1.2020 Valtion sopimusneuvottelut polkaistiin käyntiin.

13.1.2020 JUKO haluaa irti kiky-tunneista tai kunnon korvauksen työajan pidennyksestä.

7.1.2020 Neuvottelukierros nytkähti eteenpäin

19.12.2019 Suunnittelualan lakot päättyneet -neuvottelut jatkuvat

12.12.2019 Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla

11.12.2019 Ylempien toimihenkilöiden lakko laajenee suunnittelualalla

9.12.2019 Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsultointialan lakot alkoivat

29.11.2019 Työmarkkinaneuvottelut Lakimiesliiton näkökulmasta

25.11.2019 YTN jätti lakkovaroituksen kahdelle sopimusalalle

20.11.2019 YTN: Teknologiateollisuus on julistanut ylityökiellon

20.11.2019 YTN: Suunnittelu- ja konsulttiala on julistanut ylityökiellon

20.11.2019 YTN: Tietoalalla ei toistaiseksi työtaistelutoimia

6.11.2019 Työehtosopimusneuvotteluissa ei vielä tulosta