Työmarkkinaneuvottelut 2021-2022

 

Työmarkkinaneuvottelut Lakimiesliiton näkökulmasta

Käynnistynyt työmarkkinakierros on erittäin kiinnostava myös lakimiesten kannalta. Neuvottelut ovat käynnissä yksityisellä sektorilla ja neuvotteluita aloitellaan vuodenvaihteen jälkeen myös julkisella puolella. Yksityisen sektorin sopimusaloilla työskentelee reilut 3000 Lakimiesliiton jäsentä ja julkisen sektorin aloilla noin 4500. Lisäksi neuvottelutulokset heijastuvat laajasti sopimusalojen ulkopuolelle.

Lakimiesliitossa neuvotteluiden seurannassa ovat erityisesti mukana toiminnanjohtaja Jore Tilander, yksityisen sektorin osalta johtaja Jaana Meklin ja julkisen sektorin osalta neuvottelupäällikkö Petteri Kivelä.

 

Yksityisen sektorin neuvottelutilanne

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n siis käy neuvottelut myös Lakimiesliiton jäsenten osalta.

Jaana Meklin on Lakimiesliiton edustajana YTN:n hallituksessa, missä on käsitelty ja hyväksytty YTN:n yleiset neuvottelutavoitteet. Näin myös Lakimiesliito näkemykset tavoitteiden sisällöstä näkyvät lopullisissa tavoitteissa. Lakimiesliitolle tärkeitä teemoja tavoitteissa on tällä kierroksella muun muassa etätöihin ja työaikoihin liittyvät kirjaukset. Lakimiesliitto pitää tärkeänä myös sitä, että perhevapaauudistusta koskevat asiat viedään sopimuksiin. Neuvottelutavoitteisiin voi tutustua tarkemmin YTN:n sivuilla.

Alat, joilla tällä hetkellä käydään neuvotteluja ovat teknologiteollisuus, suunnitteluala, tietoala ja ICT-ala. Millään alalla ei ole vielä sopimusta syntynyt, vaan ollaan sopimuksettomassa tilassa. Kemianalan neuvotteluiden aloituksesta on jo sovittu, mutta sillä alalla sopimus on vielä voimassa tammikuun loppuun. Kun ensimmäinen sopimus saadaan aikaan, se yleensä tarkoittaa sitä, että muutkin sopimusalat alkavat edetä ripeämmin.

Lakimiesliitolla on jäseniä Teknologiateollisuudessa alle 200 ja suunnittelualalla, tietolalla ja ICT-alalla jokaisella alle 100. Rahoitusalalla, jossa Lakimiesliiton jäseniä on enemmän eli reilusti yli 800, sopimukset päättyvät vasta helmikuun lopussa 2022.

Neuvottelutilanne on uudenlainen, kun teknologiateollisuuden sopimuksia neuvottelee nyt uusi Teknologiateollisuuden työnantajat ry aiemmin neuvotelleen Teknologiateollisuus ry:n sijasta. Työnantajapuolen neuvottelutoiminnan uudistaminen on saanut aikaan keskustelua työehtosopimusten jälkivaikutuksesta.  Työehtosopimuksilla on oikeuskäytännön mukaan jälkivaikutus. Sillä suojataan sopimuksettoman tilan aikana alan työehdot, kuten on toimittu jo vuosien ajan.
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ilmoitti joulukuun alussa vauhdittavansa Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa käytäviä neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta julistamalla ylityökiellon teknologiateollisuudessa 4.–19.12. väliseksi ajaksi. Samanlainen kielto on päällä toistaiseksi myös suunnittelualalla. Kiellot kyseisillä aloilla koskevat myös vapaa-ajalla matkustamista työasioissa.

YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäen mukaan painostustoimien aloittaminen on tarpeen, koska neuvotteluissa tarjolla oli reippaasti inflaatioennusteen alittava palkankorotus. Kun työnantajalla ei tämän lisäksi ollut mitään valmiutta YTN:n tavoittelemaan yleiskorotukseen, neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen.
Myös metsäteollisuuden alalla on uusi tilanne, koska Metsäteollisuus ry ei enää neuvottele valtakunnallisia työehtosopimuksia. YTN:llä ei ole ollut työehtosopimusta alalla, mutta nähtäväksi jää saadaanko alan yrityksiin ylempiä toimihenkilöitä koskevia yrityskohtaisia sopimuksia. Lakimiesliiton jäseniä alalla on joitakin kymmeniä.
YTN tiedottaa eri alojen neuvotteluiden etenemisestä ja mahdollisista painostustoimista suoraan aloilla työskenteleviä.

Neuvottelutiedotteet löytyvät myös YTN:n verkkosivuilta.

 

Julkisen sektorin neuvottelutilanne

Lakimiesliiton jäseniä koskevista julkisen sektorin virka- ja työehtosopimuksista neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Suomen Lakimiesliitto on yksi JUKO ry:n jäsenjärjestöistä. Julkisen sektorin virka- ja työehtosopimukset päättyvät valtion, kunnan ja kirkon aloilla 28.2.2022. Yliopiston työehtosopimus päättyy 31.3.2022, jonka neuvotteluosapuolena palkansaajapuolella on JUKO ry.

Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander on JUKO:n hallituksen jäsen, joten Lakimiesliiton ääni kuuluu myös julkisen sektorin tavoitteissa ja neuvottelupöydissä.
Julkisen sektorin sopimusneuvottelut alkavat vuoden vaihteen jälkeen ja ensimmäiset neuvotteluajankohdat on saatu sovittua valtion, kunnan ja kirkon sektoreilla. Samoin kuin yksityissektorilla, JUKOn tavoitteena on saavuttaa julkiselle sektorille neuvottelutulokset, jotka riittävällä tavalla turvaavat reaaliansiokehityksen.

Valtion, kunnan, kirkon ja yliopiston neuvottelukunnat ovat valmistautuneet tulevaan neuvottelukierrokseen syksyn aikana määrittelemällä tulevia sektorikohtaisia neuvottelutavoitteitaan. Vaikka jokainen sektori käy itsenäisesti virka- ja työehtosopimusneuvottelut, ovat julkisen sektorin saavutetut neuvottelutukokset aiemmin olleet hyvin yhteneväiset. Syyskuun alussa voimaan tulleen SOTE-sopimuksen neuvottelut ovat jatkuneet syksyllä ja uusi sopimusala tuo oman lisämausteensa julkisen sektorin neuvotteluihin.

Lakimiesliiton julkisen sektorin jäsenistöstä suuri enemmistö työskentelee valtiosektorilla. Mikäli neuvottelut kovin jumiutuvat, niin tällä kertaa julkisen sektorin järjestövalmius on paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin kaikilla julkisen sektorin sopimusaloilla.

 

TYÖMARKKINANEUVOTTELUJA KOSKEVAT TIEDOTTEET:

YTN: "Paras mahdollinen neuvottelutulos" 2.1.2021

YTN: Aika käy vähiin 30.12.2021

YTN aloittaa painostustoimet myös suunnittelualalla 4.12.2021

YTN aloitti painostustoimet teknologiateollisuudessa 4.12.2021