Yksityinen sektori

Lakimiesliitto edustaa kaikilla yksityissektorin eri toimialoilla työskenteleviä lakimiehiä. Yksityisellä sektorilla lakimiehet toimivat yleensä esimies- ja asiantuntijatehtävissä tai ammatinharjoittajina ja yrittäjinä.

Lakimiesliitto valvoo yksityissektorin jäsentensä niin ammatillisia, taloudellisia kuin yhteiskunnallisia etuja. Edunvalvonnassa liitto tekee myös yhteistyötä Akava-keskusjärjestönYlemmät Toimihenkilöt YTN ry:n  ja akavalaisten liittojen kanssa.

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akava edustaa jäsenliittojaan työelämää ja elinkeinopolitiikkaa koskevissa asioissa kuin myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Akava tekee edunvalvontatyötä kotimaassa, Euroopan unionissa ja kansainvälisissä yhteisöissä. Lakimiesliiton edustajat toimivat aktiivisesti Akavan eri toimielimissä lakimiesten kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksityisellä sektorilla työskentelevien jäsenten neuvottelu- ja työehtosopimustoiminnan Lakimiesliitto hoitaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta, jonka jäsen Lakimiesliitto on. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehtoihin liittyvästä neuvottelu- ja sopimustoiminnasta sekä teollisuudessa että palvelualoilla. YTN:n muodostavat yli 20 akavalaista liittoa, joilla on yksityissektorilla työskenteleviä jäseniä.

Lakimiesliitossa yksityissektorin edunvalvonnasta vastaa hallituksen apuna yksityissektorin valiokunta.