Työehtosopimukset

Yksityisellä sektorilla työskentelevien jäsenten neuvottelu- ja työehtosopimustoiminnan Lakimiesliitto hoitaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta, jonka jäsen Lakimiesliitto on. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehtoihin liittyvästä neuvottelu- ja sopimustoiminnasta sekä teollisuudessa että palvelualoilla.

Lakimiehiinkin sovellettavia työehtosopimuksia on solmittu mm. seuraaville aloille: teknologiateollisuus, suunnitteluala, energia-ala, rahoitusala, ICT-ala, viestinvälitys- ja logistiikka-ala, informaatiologistiikka-ala, metsäteollisuus, kemian teollisuus, elintarviketeollisuus, liikenne- ja erityisalat jne. Lisäksi on solmittu erilaisia yrityskohtaisia sopimuksia.

Katso YTN:n sivuilta sovelletaanko alallasi jotain YTN ry:n solmimaa työehtosopimusta.

Useat sopimuksista ovat myös yleissitovia, jolloin ne löytyvät myös Finlexistä.