Liitto

Juristiliitto – Juristförbundet on kaikkien juristien ja oikeustieteen opiskelijoiden yhteinen etu- ja palvelujärjestö. Yli 16 000 jäsenen kanssa rakennamme oikeudenmukaista Suomea, jossa oikeus kuuluu kaikille.

Juristiliitto – Juristförbundet on kaikkien juristien yhteinen järjestö. On maailmanlaajuisesti ainutlaatuista, että kokoamme laajasti saman pöydän ääreen niin työntekijä- kuin työnantajarooleissa toimivat juristit sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Jäseninämme on niin asiantuntija-, esimies- kuin yrittäjärooleissa toimivia.

Jäsenmäärämme on noin 16 000. Jäsenistämme noin 10 500 on työelämässä, noin 4 400 on oikeustieteen opiskelijoita ja noin 1 100 eläkkeellä olevia.

Työelämässä olevista jäsenistämme 53 prosenttia toimii yksityisellä- ja 47 prosenttia julkisella sektorilla.

Keskeisenä tavoitteinamme on juristikunnan osaamisen, arvostuksen ja aseman parantaminen sekä oikeusvaltion puolustaminen. Edistämme juristikunnan yhteenkuuluvuutta ja lakimiesidentiteettiä. Tarjoamme jäsenillemme runsaasti laadukkaita palveluja ja etuja.