Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaaleissa on ehdolla monta hyvää juristi- ja oikkariehdokasta. Tälle sivulle on koottu heidän esittelyjään.

Tutustu myös Lakimiesliiton käynnistämään suosittuun Oikeus kuuluu kaikille -kampanjaan (#oikeuskuuluukaikille) ja haasta ehdokkaasi ottamaan kantaan oikeusvaltion ja oikeudenhoidon resurssoinnin puolesta!

Vaalipiiri

Helsingin vaalipiiri
Uudenmaan vaalipiiri
​Varsinais-Suomen vaalipiiri
Vaasan vaalipiiri
Oulun vaalipiiri


Helsingin vaalipiiri

Satu Kurki (278)

Liike Nyt
Varatuomari, yrittäjä

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

"Lainsäädäntöpuolella lähtisin muuttamaan ulosotto-, velkajärjestely- ja pikavippisääntelyä. Kohdistaisin huomiota sopimus- ja perhe- sekä perintöoikeuteen. Oikeusapua olisi mahdollista saada matalalla kynnyksellä ja tuomioistuimet saisivat asiat nopeammin ratkaistuiksi."

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

"Oikeudenmukaisuutta, avoimuutta ja yhdenvertaisuutta."

--

Timo Latikka (254)

Suomen Keskusta
Toimin
nanjohtaja, OTM

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

”Prosessien nopeuttaminen ja kulujen kohtuullistaminen.”

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

”Oikeusprosessien tulee olla nopeita ja tehokkaita. Prosessikuluja on saatava alemmaksi. Pelkkä oikeusapu tai vakuutus ei riitä. Oikeuden kulut ovat keskituloisillekin liian korkeita. Lisäksi on tuotettava tietoa selkokielellä. Ilman juridista koulutusta oikeusprosessi on pelottava sekä epävarmuuden että kulujen takia.

--

Lauri Linna (11)

Vasemmistoliitto
Oikeustieteen ylioppilas

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

”Tärkein kehityskohde on oikeuslaitoksen resurssien lisääminen ja toisaalta kohtuuhintaisen oikeusavun piirin laajentaminen. Näillä keinoilla pystymme takaamaan oikeuden toimivuuden Suomessa myös jatkossa.”

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

”Se merkitsee minulle tärkeää lähtökohtaa, jonka tulee olla kaiken oikeudellisen toiminnan lähtökohtana. Oikeus ei ole jotain minkä tulisi kuulua vain osalle, vaan sen tulisi olla kaikkien saavutettavissa varallisuudesta tai mistään henkilöön liittyvästä syystä riippumatta.”

--

Daniel Sazonov (218)

Kansallinen Kokoomus
Ministerin erityisavustaja, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

”Jokaisen tosiasiallista mahdollisuutta saada asiansa käsiteltäväksi tuomioistuimessa tulee vahvistaa. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan esimerkiksi tuomioistuinprosessien keventämistä ja oikeudellisen asiantuntija-avun saatavuuden parantamista. Lisäksi oikeudenhoidon koko prosessin rahoitusta tulee lisätä nykyisestä.”

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

”Oikeusvaltion yksi keskeisistä elementeistä on jokaisen oikeus saada asiansa käsiteltäväksi oikeudessa. Suomi on yksi maailman vahvimmista oikeusvaltioista, mutta on voimme edelleen parantaa tilannetta. Pidän tärkeänä työtä sen eteen, että oikeus todella kuuluu kaikille, eikä vain heille, joilla on siihen varaa.”


Uudenmaan vaalipiiri

Inna Kallioinen (114)

Suomen Keskusta
Opiskelija, syyttäjänsihteeri, ON

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

”Rikosvastuun tehokkaaseen toteuttamiseen tarvitaan resursseja: riittävästi poliiseja, syyttäjiä ja tuomareita. Kyseessä on ihmistyö, jonka onnistumisen edellytys on osaava ja riittävä työvoima. Sitä ei myöskään voi ulkoistaa.”

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

”Mahdollisuuksien tasa-arvoa on myös se, että kaikilla on aito mahdollisuus saattaa oikeudenloukkaukset tuomioistuimen tutkittavaksi. Kynnys hakea oikeutta ei saa olla liian korkea. Esimerkiksi korkeat kustannukset, pitkät käsittelyajat ja vajavainen tietoisuus mahdollisuuksista voivat olla oikeuden toteutumisen esteinä.”

--

Pihla Keto-Huovinen (151)

Kansallinen Kokoomus
Kihlakunnansyyttäjä, varatuomari

​Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

”Oikeudenhoidon resurssien turvaaminen, seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus ja hovioikeusprosessin uudistaminen niin, että henkilötodistelu vastaanotetaan käräjäoikeuden kuva- äänitallenteilta, joka parantaa niin asianosasten oikeusturvaa kuin tehostaa ja lyhentää hovioikeuskäsittelyitä.”

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

”Minulle teema ’oikeus kuuluu kaikille’ merkitsee sitä, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä oikeusturvan saaminen ole riippuvainen asuinpaikasta. Tällä hetkellä esimerkiksi syyteprosentit vaihtelevat huomattavasti pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä. Teema tarkoittaa myös mahdollisuutta puolustaa omia oikeuksia ilman taloudellista katastrofia. Tämän vuoksi oikeudenhoitoa on sujuvoitettava ja siihen on saatava lisää resursseja, jotta ihmiset saavat asiansa tutkittaviksi ja käsitellyiksi kohtuullisessa ajassa kohtuullisin kustannuksin.”

--

Esko Nurminen (200)

Sininen tulevaisuus
Varatuomari, perintälakimies 

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

”Telkin (työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta) tekemistä työkyvyttömyyseläkeratkaisuista valitetaan vakuutusoikeuteen. Tulisi olla mahdollisuus valittaa edelleen KHO:een.”


Varsinais-Suomen vaalipiiri

Saara Ilvessalo (146)

Vihreä liitto
OTM, juridisen Itämeri-tutkimuksen toiminnanjohtaja

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

”Oikeusvaltion selkäranka on toimiva oikeuslaitos. Oikeudenhoito kaipaa uusia toimintatapoja, mutta myös lisäpanostuksia budjetissa, jotta jokaisen oikeusturva toteutuu.”

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

”Jotta oikeus kuuluisi kaikille, ihmis- ja perusoikeuksien pitää ohjata kaikkea lainsäädäntö- ja budjetintekotyötä. Poliittinen ohjaus ei saa koskaan kävellä ihmis- ja perusoikeuksien yli. Oikeudenkäynnin saatavuus pitää turvata kaikille tulotasosta tai taustasta riippumatta.”

---

Lauri Kattelus (131)

Kansallinen Kokoomus
OTM, Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

"Oikeusvaltio on länsimaisen demokratian kulmakivi ja itseisarvo. Oikeusvaltio vaatii toimiakseen riittävät resurssit tuomioistuinlaitokselle ja rikostutkintaan. Maksuttoman oikeusavun rahoitusta on lisättävä, jotta oikeusturva olisi tasavertainen ja kaikilla aito mahdollisuus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa. Vähävaraisia auttavan oikeusavun lisäksi oikeusturvavakuutuksia on kehitettävä nykyistä kattavammiksi, sillä oikeudenkäynti voi olla kohtuuttoman kallis myös keskituloisille ihmisille."

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

"Kannustavuus on myös sitä, että kukaan ei menetä toivoaan. Jokaisen on voitava kokea olevansa tärkeä ja merkityksellinen. Osallisuuden lisääminen ehkäisee tehokkaasti eriarvoistumista yhteiskunnassa. Aivan keskeinen osa eriarvoistumisen ehkäisyä on turvata jokaiselle tasavertainen mahdollisuus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa. Tänä päivänä oikeudenkäynti on liian kallis monille tavallisille ihmisille sekä pienyrittäjille.

Ammattitaitoiset juristit ovat oikeuden paras tae. Ihmisten on voitava jatkossakin luottaa siihen, että tarvittava ammattilaisen apu oikeudenkäynnissä on aina laadukasta ja asiansa osaavaa."

--

Esko Kiviranta (71)

Suomen Keskusta
Kansanedustaja, varatuomari

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella? 

Tuomioistuinlaitokselle on turvattava riittävät resurssit juttujen käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Tuomioistuinviraston toiminnan käynnistäminen on vietävä maaliin menestyksekkäästi.”

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

”Kaikilla on oltava mahdollisuus turvata oikeutensa tuomioistuinjärjestelmämme kautta esimerkiksi oikeusapua hyödyntäen. Oikeusturvavakuutuksista on käytävä keskustelua, joka kasvattaa tietoisuutta kansalaisten mahdollisuuksista suojautua esimerkiksi yritystoimintaansa liittyviltä oikeudellisilta riskeiltä niiden avulla.”

--

Johanna Niemi (151)

Vihreä liitto
OTT, prosessioikeuden professori
 

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

"Oikeuslaitoksen resurssien turvaaminen. Palveluketjujen sujuvoittaminen: Poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen välisen prosessin linjakkuuden kehittäminen. Samoin muutoksenhaun prosessien kehittäminen. On erinomaista, että Lakimiesliitto on ottanut oikeudenkäyntikuluihin liittyvät ongelmat esiin. Niitä koskeva selvitys ja uudistustyö tulisi käynnistää välittömästi."

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

"Tuomioistuinlaitoksen tehtävä on huolehtia, että myös niiden ihmisten oikeusturva toteutuu, jotka eivät taloudellisten tai sosiaalisten syiden vuoksi pysty valvomaan ja vaatimaan oikeuksiaan. Ketään ei pitäisi tuomita vankilaan ilman, että hän näkee tuomarinsa ja tuomari hänet."


Vaasan vaalipiiri

Antti Kurvinen (106)

Suomen Keskusta
Kansanedustaja, oikeustieteen maisteri

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

Keskituloisten mahdollisuuksia oikeusturvan saamiseen on parannettava (oikeudenkäyntikulujen määräytyminen, oikeusavun taso, oikeusturvavakuutukset), oikeudenhoidon digitalisointi (etäyhteydet, todistelun tallentaminen hovioikeusvaihetta varten) ja oikeudenhoidon palveluiden - mukaan lukien yksityiset asiantuntijapalvelut - turvaaminen koko Suomessa.

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

Pohjoismaisen hyvinvoinnin pohja on oikeusvaltiossa ja lainmukaisessa hallinnossa. Lain pitää olla sama kaikille lompakon paksuudesta, ihonväristä, sukupuolesta tai muusta määreestä riippumatta. Mikään asia tai kukaan ihminen ei ole niin huono tai pieni, ettei ansaitsisi oikeusturvaa.

--

Joakim Strand (57)

Suomen ruotsalainen kansanpuolue
OTM, KTM, Kansanedustaja, Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

​Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

"Suomi laahaa panostusten suhteen selkeästi muihin pohjoismaihin verrattuna, vaikka kyseessä on valtion ydintehtävä. Tarvitsemme siis oikeudenhoitoon lisää euroja. Vi måste vara beredda att satsa resurser på rättsstatens grundpelare."

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

"’Oikeus kuuluu kaikille’ on erittäin tärkeä kampanja ja tiivistää muutaman sanaan sen, mistä saamme Suomessa olla äärimmäisen ylpeitä! Jag vill passa på att lyfta på hatten även åt Juristförbundet för gott arbete!" 


Oulun vaalipiiri

Hanne-Mari Juntunen (127)

Kansallinen Kokoomus
Oikeustieteen ylioppilas

Kotisivut

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät oikeudenhoidon kehittämiskohteet seuraavalla vaalikaudella?

”Oikeudenkäynnin kustannukset ovat karanneet käsistä. Tällä hetkellä oikeudenhoidollisesti tärkein uudistus on keventää tuomioistuinten taakkaa lisäämällä erilaisia kevyempiä riidanratkaisu- ja välimiesmenettelyjä. Oikeudenhoidon resursseja on myös kasvatettava ja päästävä siinä vähintään muiden pohjoismaiden tasolle.”

Mitä Lakimiesliiton juhlavuoden otsikko "Oikeus kuuluu kaikille" sinulle merkitsee?

”Ihmisillä kuuluu olla tasavertaisia lain edessä. Tähän sisältyy se, että omien oikeuksien ajamisen tulee olla jokaiselle mahdollista ja helposti saavutettavissa.”


Puuttuvatko omat tietosi? Lisätiedot:

Oikeuspoliittinen asiantuntija Janne Hälinen
janne.halinen@lakimiesliitto.fi