Jäsenet

Lakimiesliittoon kuului vuoden 2018 päättyessä 16 015 jäsentä. Jäsenistä 11 674 oli juristijäseniä ja 4 341 opiskelijajäseniä.

Juristijäsenistä 85 prosenttia toimii työelämässä ja 15 prosenttia on eläkeläisjäseniä. 

Naisten ouus juristijäsenistä on 55 ja opiskelijajäsenistä 57 prosenttia.

Ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä on Suomessa kaikkiaan noin 20 000, kun mukaan lasketaan myös eläkkeellä olevat henkilöt. Työelämässä olevia lakimiehiä on noin 14 500.