Jäsenet

Lakimiesliittoon kuuluu noin 16 000 jäsentä. Jäsenistä noin 11 600 on juristijäseniä ja noin 4 400 opiskelijajäseniä.

Juristijäsenistä 85 prosenttia toimii työelämässä ja 15 prosenttia on eläkeläisjäseniä.