Jäsenet

Lakimiesliiton jäsenmäärä oli vuoden 2018 kesäkuussa 15 861. Heistä varsinaisia jäseniä oli 11 571 ja opiskelijajäseniä 4 290. Naisia jäsenistä on 54 prosenttia ja miehiä 46 prosenttia. Opiskeijoista naisia on 63% ja miehiä 37%.

Liiton jäsenet työskentelevät hyvin monipuolisissa tehtävissä, joissa vaaditaan oikeudellista osaamista. Yksityisellä sektorilla Liiton jäsenistä toimi 53 prosenttia ja julkisella sektorilla 47 prosenttia. Vastavalmistuneista oikeustieteen maistereista yli 90 prosenttia liittyy Lakimiesliittoon.