Jäsenet

Lakimiesliiton jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 16 245. Heistä varsinaisia jäseniä oli 12 059 ja opiskelijajäseniä 4 182. Naisia jäsenistä oli  54 prosenttia ja miehiä 46 prosenttia.

Liiton jäsenet työskentelevät hyvin monipuolisissa tehtävissä, joissa vaaditaan oikeudellista osaamista. Yksityisellä sektorilla Liiton jäsenistä toimi vuoden 2016 lopussa 51 prosenttia ja julkisella sektorilla 49 prosenttia. Vastavalmistuneista oikeustieteen maistereista yli 90 prosenttia liittyy Lakimiesliittoon.