Jäsenyhdistysten yhteystiedot

SUOMEN LAKIMIESLIITON JÄSENYHDISTYKSET

Hallintolakimiehet - Förvaltningsjurister r.y. (1962)  Pj Vanhempi oikeuskanslerin sihteeri Pekka Liesivuori, pekka.liesivuori@okv.fi. - Siht Olli Niemi, olli.niemi@lakimiesliitto.fi.

Hallinto-oikeustuomarit ry Pj Hallinto-oikeustuomari Tero Särkikangas. - Vpj Niina Ristolainen. - Siht Sanni Hietamäki, sanni.hietamaki@oikeus.fi.

Julkiset oikeusavustajat r.y. (1973) Pj Julkinen oikeusavustaja Heikki Kotajärvi. - Vpj Julkinen oikeusavustaja Mirva Sihvonen. Siht VT, AA, julkinen oikeusavustaja Anssi Kyllönen, anssi.kyllonen@kajaani.net.

Juridiska Föreningen i Finland r.f. - Suomen Lainopillinen yhdistys r.y. Ordf Upphovsrättsråd Viveca Still. - Viceordf Professor Petra Sund-Norrgård. - Sekr JuM Niklas Suni, sekreteraren@jff.fi.

Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys r.y. (1942) Pj Oikeusneuvos Vesa-Pekka Nuotio. - Vpj Oikeusneuvos Mika Ilveskero. - Siht Oikeusneuvos Kari Tornikoski, kari.tornikoski@oikeus.fi.

Korkeimpien oikeuksien virkamiehet r.y. (1945) Pj Vanhempi oikeussihteeri Minna Heikinsalmi.  - Vpj Esittelijäneuvos Marja-Liisa Judström. - Siht Oikeussihteeri Camilla Servo, camilla.servo@oikeus.fi.

Käräjäoikeustuomarit - Tingsrättsdomarna r.y. (1990) Pj Käräjätuomari Samuli Yli-Rahnasto. - Vpj Käräjätuomari Johanna Helminen. - Siht Käräjätuomari Jari Rönkkö, jari.ronkko@oikeus.fi.

Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry - Rättegångsbiträden med tillstånd rf (2015) Pj Petteri Snell. - Vpj Hannu Haukanhovi. - Siht Timo Riissanen, hallitus@alaki.fi, oikeudenkayntiavustajat@gmail.com. www.alaki.fi

Naisjuristit - Kvinnliga Jurister r.y. (1945) Pj KTM, OTM, YTM Aino-Mari Kiianmies. - Vpj OTM, VT Satu Kaskinen. - Siht Krista Sirén, info@naisjuristit.org. www.naisjuristit.org

Nuoret Juristit ry (1938)  Pj OTM Nelli Ritala, puheenjohtaja@nuoretjuristit.fi. - Vpj Maija Salmi. - Pääsihteeri Mia Hellgrén.  www.nuoretjuristit.fi

Pankkilakimiehet - Bankjurister r.y. (1965) Pj Lakiasiain päällikkö Jutta Koivisto. - Siht Senior Legal Counsel Eira Ketola, eira.ketola@nordea.com.

Poliisilakimiehet r.y. (1975) Pj Lehtori, VT Janne Ylijärvi. -  Vpj Ylikomisario, VT Jyrki Pelkonen. - Siht Rikosylikomisario, VT Kari Pakanen, kari.pakanen@poliisi.fi.

Rahoitusyhtiöiden lakimiehet r.y. (1985) Pj Päälakimies Juha Söderholm, juha.soderholm@handelsbanken.fi - Vpj Lakimies Juha Virtanen.

Sotilaslakimiehet - Militärjurister ry. (1957) Pj Hallitussihteeri Teija Pellikainen. - Siht  Ylitarkastaja Outi Leinonen, outi.leinonen@raja.fi.

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry (1898, 1906) Pj Professori Jukka Mähönen. - Siht OTT Teemu Juutilainen. Toimisto: Kasarmikatu 23 A 17, 00130 Helsinki, puh.09 612 0300, toimisto@lakimiesyhdistys.fi. www.lakimiesyhdistys.fi

Suomen Asianajajaliitto – Finlands Advokatförbund (1919, 1959) Pj AA, VT Hanna Räihä-Mäntyharju. - Vpj AA Eero-Pekka Uotila. - Pääsiht Niko Jakobsson. - Toimisto: Simonkatu 12 B, 00100 Helsinki, info@asianajajaliitto.fi, puh. 09 686 6120.

Suomen Erityistuomarit r.y. (1989) Pj Vakuutusoikeustuomari Maija-Liisa Goebel. –  Siht Esittelijä Minna Muikku, minna.muikku@oikeus.fi.

Suomen Henkikirjoittajayhdistys r.y. (1917) Pj Henkikirjoittaja Nuutti Pennanen, nuutti.pennanen@dvv.fi.

Suomen hovioikeustuomarit ry. (1943) Pj Hovioikeudenneuvos Juha Hartikainen. - Vpj Hovioikeudenneuvos Miikka Kärki. - Siht Hovioikeuden esittelijä Juhani Laine, juhani.laine@oikeus.fi.

Suomen Kihlakunnanvoudit r.y. - Häradsfogdarna i Finland r.f. (1934) Pj Johtava Kihlakunnanvouti Antti Soininen. - Vpj Kihlakunnanvouti Janne Nyman. - Siht Johtava Kihlakunnanvouti Mika Hyötylä, mika.hyotyla@oikeus.fi.

Suomen Nimismiesyhdistys r.y. (1921) Pj Poliisilakimies Vesa Nyrhinen. - I Vpj Kihlakunnan syyttäjä Heikki Lehto. - Siht Poliisilakimies Harri Kangas, harri.m.kangas@poliisi.fi.

Suomen Syyttäjäyhdistys r.y. Pj Kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto. - Vpj Pääluottamusmies Sari Aho - Siht Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, pia.maenpaa@oikeus.fi.

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys r.y. (1931) Pj AA, VT Jussi Laasonen. - Vpj Juho Koikkalainen - Siht OTM Kristian Krootila, kristian.krootila@nordea.com. - Siht OTM Laura Vuorenpää.

Suomen Verolakimiehet ry. (1967) Pj Ylitarkastaja Petri Lehtonen. - Vpj Ylitarkastaja Netta Voutilainen. - Siht Seija Kareinen, seija.kareinen@vero.fi.

Työmarkkinalakimiesten yhdistys - Tyly ry (2012) Pj Lakiasianpäällikkö Arto Helenius. - Siht Päälakimies Timo Koskinen, timo.koskinen@tyly.fi.

Yksityisalojen lakimiehet r.y. (1982) Pj OTK Juha Viertola. - Vpj AA Katriina Vierula. - Siht AA Riikka Autio, info@ykla.fi., www.ykla.fi.

Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Artikla r.y. (1979) Pj Oik.yo Anniina Simonen. - Siht Oik.yo Julia Tikka, sihteeri@artikla.fi. www.artikla.fi

Juristklubben Codex r.f. (1940) Ordf jur.stud Ville Wallgren. - Sekr jur.stud Sara Huldin, sekr@codex.fi. www.codex.fi

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica r.y (2013) Pj Oik.yo Jussi Kataja. - Siht Oik.yo Moustafa Al-Janaby, sihteeri@judica.fi. www.judica.fi

Justus r.f./r.y. (1991) Pj Oik.yo Anna-Lotta Castrén. - Siht Oik.yo Sofia Uusitalo, sofia.uusitalo@helsinki.fi. ww.justuswasa.fi

Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex r.y. (1961) Pj Oik.yo Lari Sorvari. - Pääsiht Oik.yo Noora Lindqvist, paasihteeri@lex.fi. www.lex.fi

Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Pykälä r.y. (1935) Pj Oik.yo  Teemu Lehti. - Siht Oik.yo Eero Hirvimäki, sihteeri@pykala.fi. www.pykala.fi

Ämnesföreningen Stadga r.f. (1996)
Ordf Jur.stud Emma Långström. -  Sekr Jur.stud Victoria Granholm, sekreterare@stadga.fi. www.stadga.com