Muut julkaisut

Esite yrittäjäjäsenille 31.10.2016

Palvelemme entistä tehokkaammin myös yrittäjiä

Lakimiehen eettiset ohjeet

Suomen Lakimiesliiton valtuuskunta on hyväksynyt 15.5.1995 seuraavat eettiset ohjeet, joiden tehtävänä on määrittää yleisesti kaikkia lakimiestehtävissä toimivia velvoittava hyvä lakimiestapa. Eri aloilla toimivat lakimiehet noudattavat omassa työssään lisäksi erikseen säädettyjä tai annettuja ohjeita.

Lakimiesnimikkeet

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund r.y. on kartoittanut, kerännyt ja kääntänyt erilaisia suomalaisia lakimiesnimikkeitä ruotsiksi ja englanniksi vastauksena usein toistuviin kyselyihin lakimiesnimikkeiden käännöksistä ja näin helpottamaan nimikkeiden ymmärrettävyyttä kansainvälisissä yhteyksissä. Tämä sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti Suomen Lakimiesliiton jäsenille, mutta myös kääntäjille, tulkeille, tiedottajille ja muille, jotka tarvitsevat nimikkeiden käännöksiä.

Selvitys tuomioistuinhallinnon tehokkuuspotentiaalista (31.3.2016)

Suomen Lakimiesliiton teettämän ja riippumattoman tutkimusyhtiö Aula Research Oy:n tekemän selvityksen mukaan oikeusministeriöstä erillinen tuomioistuinhallinto olisi kansalaisten oikeusturvan kannalta erittäin kannattava hanke.

Oikeuden näyttämöt -kirja

Oikeuden kuvamaailmaa laajasti käsittelevä kirjateos Oikeuden näyttämöt – Kuvallisuus lainkäytössä on runsaine kuvituksineen ainutlaatuinen Suomessa. Tilaa omaksi tai kirjalahjaksi. Tyylikäs ja arvokas teoskokonaisuus. Hinta 35 e.