Lakimiehen eettiset ohjeet

Suomen Lakimiesliiton valtuuskunta on hyväksynyt 15.5.1995 seuraavat eettiset ohjeet, joiden tehtävänä on määrittää yleisesti kaikkia lakimiestehtävissä toimivia velvoittava hyvä lakimiestapa. Eri aloilla toimivat lakimiehet noudattavat omassa työssään lisäksi erikseen säädettyjä tai annettuja ohjeita.

Lakimiehen eettiset ohjeet (pdf-tiedosto, 8 sivua)