Tutkimukset

Selvitys opiskelijoiden palkatta työskentelystä (15.11.2016)

Suomen Lakimiesliitto on selvittänyt alkusyksystä 2016, kuinka paljon oikeustieteen opiskelijoilla teetetään palkatta töitä ja miten opiskelijat suhtautuvat tähän. Ilmiö on noussut esiin jo muutaman viimeisen vuoden aikana Lakimiesliiton tekemissä opiskelijoiden työkyselyissä. Kuluvana vuonna yhteydenottoja asian tiimoilta on tullut ennätysmäärä, minkä vuoksi liitto päätti tehdä asiasta erillisen selvityksen. Selvitys ei koskenut lyhyitä, oikeustieteen opintoihin sisällytettäviä ohjattuja harjoitteluja.

Palkkatutkimukset

Jäsentutkimus

Lakimiesliiton keväällä 2019 toteutetulla jäsentutkimuksella selvitettiin esimerkiksi jäsenistön kannalta keskeisiä edunvalvonnan kohteita ja liiton palveluiden tunnettavuutta.