Selvitys opiskelijoiden palkatta työskentelystä (15.11.2016)

Suomen Lakimiesliitto on selvittänyt alkusyksystä 2016, kuinka paljon oikeustieteen opiskelijoilla teetetään palkatta töitä ja miten opiskelijat suhtautuvat tähän. Ilmiö on noussut esiin jo muutaman viimeisen vuoden aikana Lakimiesliiton tekemissä opiskelijoiden työkyselyissä. Kuluvana vuonna yhteydenottoja asian tiimoilta on tullut ennätysmäärä, minkä vuoksi liitto päätti tehdä asiasta erillisen selvityksen. Selvitys ei koskenut lyhyitä, oikeustieteen opintoihin sisällytettäviä ohjattuja harjoitteluja.

Selvityksessä on kysytty, onko opiskelija tehnyt tai onko hänelle tarjottu palkatonta työtä. Lisäksi on kysytty tietääkö opiskelija muita oikeustieteen opiskelijoita, jotka tekevät tai joille on tarjottu palkatonta työtä. Viimeisenä kysyttiin opiskelijoiden suhtautumista palkatta työskentelyyn hymiöiden avulla.

Yhteensä 93 henkilöä vastasi kyselyyn. Vastaajista 53 prosenttia kertoo, että hänelle on tarjottu tai hän on tehnyt palkatonta työtä ja 77 prosenttia vastanneista puolestaan tietää opiskelijan joka tekee tai jolle on tarjottu palkatonta töitä. Opiskelijat suhtautuvat palkatta työskentelyyn lähes poikkeuksetta negatiivisesti.

Selvityksessä opiskelijoiden oli mahdollista nimetä työnantajia, jotka eivät maksa työnteosta palkkaa, kertoa omia kokemuksia ja ajatuksia aiheeseen liittyen. Avovastauksissa omista kokemuksistaan kertoi 60 vastaajaa, yli 70 vastaajaa nimesi työnantajan ja 55 vastaajaa kertoi suhtautumisestaan palkatta työskentelyyn.

Selvitys osoittaa, että oikeustieteen opiskelijoilla teetetään palkatonta työtä. Ilmiötä esiintyy erityisesti yksityisellä sektorilla asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella oikeustieteen opiskelupaikkakunnilla Joensuussa, Rovaniemellä, Turussa ja Vaasassa. Myös Oulu nousi selvityksessä useita kertoja esiin.

Vastaajat ovat kokeneet palkattoman työskentelyn epäreiluksi.  Heidän mielestään työnantajat vahvempina osapuolina pyrkivät käyttämään hyväkseen opiskelijoita, jotka tarvitsevat oman alan työkokemusta valmistumisen jälkeisten työllistymismahdollisuuksiensa parantamiseen. Lakimiesliiton tutkimusten mukaan opiskeluaikana hankitun oman alan työkokemuksen merkitys on suuri vastavalmistuneen juristin työllistymiselle.

Graaffien alle kootuista muutamista avoimista vastauksista voi nähdä, minkälaisia keskusteluja ja tilanteita palkattoman työn tarjoamiseen, tekemiseen ja teettämiseen on liittynyt.

Lakimiesliitto muistuttaa, että harjoittelija-nimikkeen käyttö ei poista työnantajan tärkeintä velvoitetta eli velvollisuutta maksaa palkkaa. Opiskelijoiden kuuluu saada tekemästään työstä asianmukainen korvaus. Lakimiesliitto kannustaa opiskelijoita ottamaan yhteyttä liittoon, mikäli törmää ongelmaan. Työnantajia liitto kannustaa toimimaan reilusti opiskelijatyöntekijöitä kohtaan ja täyttämään kaikki velvollisuutensa työnantajana, niin kuin suurin osa alan työnantajista tekeekin. 

Kuva 1

 

Kuva 2

Minulle todettiin: Et ois ruvennut hankalaksi ja vedonnut omiin oikeuksiisi. Nyt ei kyllä makseta sulle palkkaa tältä ajalta, mutta saat kuitenkin työtodistuksen."

”Varo jos puhut tästä liittoon tai muualle, niin voi nuoren (työ)elämä päättyä hyvin lyhyeen."

”Minulle tarjottiin palkatonta harjoittelua, josta saisin palkkaa, mikäli saisin tulosta aikaan.”

”Kun varovaisesti kyselin mahdollisesta palkkauksesta, hän naureskeli ja totesi, että kukaan työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa ja jos ei työpaikka kelpaa, löytää hän aina uuden opiskelijan, joka suostuu työskentelemään ilmaiseksi.”

”Perehdytys oli täysin olematonta ja sen suoritti edellinen opiskelija harjoittelunsa päätteeksi.”

Perusteluna käytettiin sitä, että työnantaja haluaa ensin tutustua minuun ja nähdä, miten työskentelen. Samalla kuulemma itse näkisin, millaisia yrityksen lakimiehet ovat. Omasta näkökulmastani on järjetöntä mennä palkattomasti kuukauden ajaksi katsomaan, millaista porukkaa jossain firmassa on”.

”Ensin pitäisi olla palkattomasti yhden kuukauden kokopäiväistä työtä vastaava tuntimäärä, minkä jälkeen yritys ehkä ottaa palkalliseksi työntekijäksi”.

”Palkaton työ on ponnahduslauta palkalliseen oman alan työhön. Työkokemus on opiskelijalle todella tärkeää, ihan yhtä tärkeää kuin tutkintotodistuksen saaminen. Ilman oman alan työkokemusta ei pääse minnekään. Työkokemuksen saaminen on ainoa syy, miksi palkatonta työtä tehdään”.