(1.7.2020) Lausunto oikeusministeriölle tupakoinnista vankiloissa

Lakimiesliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Lakimiesliitto pitää esitettyjä lakimuutoksia tarpeellisina. Liitolla ei ole lausuttavaa esitysluonnoksen sisällöstä.