(12.7.2013) Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta

Lausunto: Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävien asioiden siirtäminen hallinto-oikeuksiin (MMM027:00/2013)

Lakimiesliitto kannattaa Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävien asioiden siirtämistä riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäviksi hallinto-oikeuksiin. Lautakunnan lakkauttaminen ja sille kuuluvien asiaryhmien siirtäminen hallinto-oikeuksiin on perusteltua myös perus- ja ihmisoikeus sekä oikeusturvanäkökohdista.  

Helsingissä 12.7.2013

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Ladattavat tiedostot: