(13.9.2019) Lausunto oikeusministeriölle jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta täydentävästä lainsäädännöstä

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Asetus ((EU) 2018/1805) on suoraan sovellettavaa EU oikeutta, joka ei vaatisi kansallista lainsäädäntöä voimaan tullakseen. On kuitenkin hyvä, että esitetyllä täydentävällä lainsäädännöllä selkeytetään mm. toimivaltakysymyksiä sekä pyritään turvaamaan asianomistajan asemaa. Lakimiesliitolla ei ole lausuttavaa itse esityksen sisällöstä, mutta Lakimiesliitto haluaa kiittää mietinnön laatinutta työryhmää hyvin perustellusta esityksestä.