(17.11.2014) Oikeuslaitoksen toimijoiden yhteinen kannanotto eduskunnalle

Oikeuslaitoksen toimijoiden yhteinen kannanotto eduskunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp).

Lue kannanotto tästä (pdf-tiedosto)