(17.5.2013) Lausunto ulkoministeriölle Istanbulin sopimuksesta

Lausunto: Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Istanbulin sopimuksessa on kysymys merkittävästä kansainvälisestä sopimuksesta, joka pyrkii ehkäisemään vakavia naisiin kohdistuvaan väkivallan ja perheväkivallan ongelmia. Vaikka sopimuksen ratifiointi ei aiheuta dramaattisia muutoksia Suomen lainsäädäntöön, ei kyse ole ainoastaan nykytilan ratifioinnista. Sopimuksesta aiheutuu Suomelle velvoitteita, jotka on täytettävä.

Lakimiesliitto katsoo, ettei työryhmän mietinnössä esitetä riittävällä tarkkuudella palveluiden järjestämisvastuuta ja resursointia. Lakimiesliitto viittaa tältä osin mietinnön liitteenä olevaan asiantuntijajäsen OTT Merja Pentikäisen huomioihin.

Helsingissä 17.5.2013

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Ladattavat tiedostot: