(18.6.2021) Lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Mietinnössä esitetyt tavoitteet velkajärjestelyyn pääsyn helpottamiseksi sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ovat kannatettavia. Lakimiesliitolla ei ole lausuttavaa itse esityksen sisältöön.