(22.6.2017) Lausunto oikeusministeriölle mietinnöstä "Tiedustelutoiminnan valvonta"

Lausunto

Lakimiesliitto katsoo, että uuden tiedustelulainsäädännön säätämisen johdosta on perusteltua uudistaa myös tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmä. Riippumattoman ulkoisen laillisuusvalvonnan järjestäminen on edellytys koko tiedustelulainsäädännön säätämiselle. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä toimivan tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta huolehtivan uuden viranomaisen, tiedusteluvaltuutetun, perustaminen on kannatettavaa. Tiedusteluvaltuutetun vahvat toimivaltuudet ja itsenäinen asema ovat kannatettavia. Myös tiedustelutoiminnan parlamentaarinen valvonta kuuluu kokonaisuuteen.