(24.10.2019) Lausunto valtiovarainministeriölle Digi- ja väestötietovirastoa koskevista asetusluonnoksista

Suomen Lakimiesliitto kiittää valtiovarainministeriötä lausuntopyynnöstä. Lakimiesliitto pitää kannatettavana, että Valtioneuvoston asetuksessa Digi- ja väestötietovirastosta säilytetään ehdotetulla tavalla henkikirjoittajan viran kelpoisuusvaatimuksena oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto (5 § 2 momentti). Tällä kelpoisuusvaatimuksella pidetään parhaalla tavalla huolta oikeudellisen asiantuntemuksen saatavuudesta ja kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta. Lakimiesliitolla ei ole asetusluonnoksista muuta lausuttavaa.