(26.8.2019) Lausunto oikeusministeriölle Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastoa (Eurojust) koskevaa asetusta täydentävästä lainsäädännöstä

Työryhmän mietintö: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastoa (Eurojust) koskevaa asetusta täydentävä lainsäädäntö.

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Asetus ((EU) 2018/1727) on suoraan sovellettavaa EU-oikeutta, joka ei vaatisi kansallista lainsäädäntöä voimaan tullakseen. On kuitenkin hyvä, että nyt kysymyksessä olevalla täydentävällä lainsäädännöllä (”laki Euroopan Unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta”) selkeytetään toimivaltakysymyksiä. Lakimiesliitolla ei ole lausuttavaa itse esityksen sisällöstä, mutta Lakimiesliitto haluaa kiittää mietinnön laatinutta työryhmää hyvin perustellusta esityksestä.