(28.8.2020) Lausunto valtiovarainministeriölle Suomen ja Viron välisestä väestön rekisteröintiä koskevasta valtiosopimuksesta

Suomen Lakimiesliitto kiittää valtiovarainministeriötä lausuntopyynnöstä. Lakimiesliitolla ei kuitenkaan ole uutta lisättävää 6.11.2018 antamaansa lausuntoon.