(30.9.2020) Lausunto oikeusministeriölle korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittämisestä

Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen on Lakimiesliiton mielestä ehdottoman kannatettavaa, sillä siitä saatavien synergiaetujen ansiosta oikeuslaitoksen resurssit tulevat tehokkaampaan käyttöön ja oikeusvarmuus lisääntyy.

Ottamatta tässä yhteydessä kantaa korkeimpien asteiden organisatoriseen yhdistämiseen, on keskeistä, että käytettävissä olisi työryhmän ehdottama yhteinen ratkaisukokoonpano. Vaikka tällaista kokoonpanoa ei tarvittaisi kovin usein, on sellaisen olemassaolo tarpeen yhteisten ennakkopäätöslinjausten tekemiseksi merkittävissä asioissa.

Jatkovalmistelun osalta Lakimiesliitto toivoo, että valmistelutyöhön osallistetaan laajasti eri sidosryhmiä, erityisesti oikeudenhoidon eri sektoreilla työskenteleviä ammattilaisia.