(31.3.2017) Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta

Asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta OM 14/41/2016

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Yleistä

Lakimiesliitto katsoo, että esitetty sääntelyn joustavoittaminen on perusteltua, mutta perustuslain mukainen omaisuudensuoja on huomioitava lainvalmistelun alusta lähtien.