(31.3.2021) Lausunto oikeusministeriölle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta

Lakimiesliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp.) täydentämisestä

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Lakimiesliitto kannattaa esitystä, eikä sillä ole lausuttavaa täydennetyn esitysluonnoksen sisällöstä.