(31.5.2013) Lausunto oikeusministeriölle henkilöyhtiölain arviomuistiosta

Lausunto: Arviomuistio avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muutostarpeesta

Lakimiesliitto suhtautuu myönteisesti sopimusvapauden lisäämiseen henkilöyhtiöiden kohdalla. Sopimusvapauden lisääminen edistää mahdollisuuksia toimia tehokkaalla tavalla ja on linjassa yleisen yhtiöoikeudellisen kehityksen kanssa. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön syntyminen rekisteröimällä lisää selkeyttä ja parantaa yhtiöiden sopimuskumppaneiden turvallisuutta.

Helsingissä 31.5.2013

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Ladattavat tiedostot: