(8.10.2014) Kuuleminen eduskunnan perustuslakivaliokunnassa 8.10.2014: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015

Suomen Lakimiesliiton lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle oikeus- ja syyttäjälaitoksen määrärahojen riittävyydestä.

Lue lausunto tästä (pdf-tiedosto)